Een moraal zonder god. Ethiek van de complexe actualiteit (hfdst. 15)

Beeld hoofdstuk 15

Gustave Van de Woestijne: “Eucharistische Christus”. 1907

 

“Een moraal zonder god. Ethiek van de complexe actualiteit”, door Frank Roels.

Lees nu het 15de en tevens het laatste hoofdstuk, “Het gevaar van god”, op onderstaande link:

Hoofdstuk 15 3-12-13fin

 

Advertenties

18 reacties

Opgeslagen onder Frank Roels

18 Reacties op “Een moraal zonder god. Ethiek van de complexe actualiteit (hfdst. 15)

 1. Frank Roels

  ZUIDAFRIKAANSE APARTHEID: verweven met de christelijke gelovigen. Wie allemaal PROTEA steunde, en de goede betrekkingen met het apartheidsregime. Voorzitter van PROTEA was André Vlerick, CVP-sticher van de Vlerick School, reeds genoemd in dit hoofdstuk. Hij deed destijds een flagrant racistische uitspraak: ‘Als zwarte kan Young (de Amerikaanse UNO-ambassadeur die namens president Carter met Vorster c.s. onderhandelt/red.) onmogelijk genuanceerd denken over Zuid-Afrika, hij kan onmogelijk een genuanceerde oplossing voorstaan.’
  Het fel gedocumenteerde boek van Walter Debock e a (1978) is alleen nog tweedehands te verkrijgen.
  http://salonvansisyphus.wordpress.com/2013/12/15/protea-suikerbossie-voor-de-witmens/
  Paradoxaal is dan weer, dat andere vooraanstaande christenen de apartheid bestreden: aartsbisschop Desmond Tutu, dominee Beyers-Naudée…Dit onderlijnt dat de interpretaties van het Woord Gods veelvuldig zijn, en onderhevig aan materiële belangen: wie wil men verdedigen? de HELE bevolking, of eerst de bevoorrechten en dan de anderen? Dat is voordurend de ethische keuze, vandaag en overal.
  De taalverwantschap tussen Zuidafrikaans en Nederlands bevorderde zeker ook gevoelens van Vlaamse sympathie met de blanke “Boeren”. Die werden immers onderdrukt (door de Britten), en de Vlamingen door de Franstaligen. Op school en in jeugdverenigingen leerden we al heel vroeg Sarie Marijs zingen:
  “O bring my t’rug na die ou Transvaal,
  “Daar waar my Sarie woon.
  “Daar onder in die mielies, by die groene doringboom…”
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Sarie_Marais

 2. ONGELOVIGEN BLIJVEN HUN KINDEREN KATHOLIEK OPVOEDEN
  De redactrice van De Tijd (die ik al citeerde in dit hoofstuk) vertelt hoe haar vijfjarige dochter haar vragen stelt over de papa van Jezuske; want ze weet dat Jozef de valse papa is. Hoe heet die echte papa weer? God, dus, dat is hem. Wie is God? vraagt de vijfjarige. Mama antwoordt: “Wel, God is die man die in de hemel zit en die de wereld heeft gemaakt. Enfin, misschien. Dat geloven veel mensen toch”. Maar is het waar of niet waar? vraagt de vijfjarige. “Wel, dat is het juist, je gelooft dat, of je gelooft dat niet”. Dochter: “Hoe kan je nu geloven in iemand die niet bestaat?” (De Tijd 14/12/2013).
  Het kind heeft dus duidelijk godsdienstlessen heeft gekregen. Ook heeft ze met grootmoeder een kerststallletje gemaakt. Deze vertelt in kleuren en geuren het 1800 jaar oude verhaal van de geboorte, en de ster die stilstond, en de os en de ezel die het kindje warm bliezen.
  In een latere column schrijft de moeder: “Van het juk van de Alziende heb ik me al lang bevrijd” (DT 18/1/2014). Maar de katholieke opvoeding heeft ze wèl gekozen voor haar kinderen.
  De 8-jarige zoon gelooft het verhaal van de kribbe al niet meer, en zijn zus denkt reeds dat god niet bestaat; hun moeder noemt haar kinderen “ketters”. MAAR dat betekent niet dat ze bevrijd zouden zijn van valse voorstellingen, zoals de hemel, en van alles wat Jezus zou gepredikt hebben (althans volgens de uitleg die vandaag gegeven en geïnterpreteerd wordt door zijn hedendaagse plaatsverangers). Bijvoorbeeld, dat we door tegenspoed en onthouding, betere tijden zullen verdienen. Ook zullen deze kinderen de verbondheid met andere christenen blijven herkennen en wellicht koesteren, omdat die van dezelfde kindersprookjes doordrenkt zijn.

 3. A NATION UNDER GOD: drie dagen na de atoombom op Hiroshima zei president Harry Truman op de radio over de bom:
  “We thank God that it has come to us, instead of to our enemies; and we pray that He may guide us to use it in His ways and for His purposes.”
  (geciteerd door Eduardo Galeano: http://www.tomdispatch.com/post/175727/tomgram%3A_eduardo_galeano%2C_robots%2C_drugs%2C_and_collateral_damage/#more

 4. Frank Roels

  VERBOD OP WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK MET EMBRYOS DREIGT
  Door het verzamelen van een miljoen handtekeningen worden de Europese Commissie en Parlement verplicht zich binnenkort uit te spreken voor of tegen een verbod op research met menselijke embryos. Zie stand van zaken: http://www.la-croix.com/Ethique/Bioethique/Le-financement-de-la-recherche-sur-l-embryon-examine-par-la-Commission-europeenne-2014-02-28-1113684
  Opnieuw manifesteert zich bij vele Europeanen de godsdienstige opvoeding, evenals hun deelname aan een katholiek netwerk, om op wetgevend vlak de vrijheid van andersdenkenden en wetenschappers in te perken. Vermits de godsdienstige en rechtse partijen thans de meerderheid hebben in het Parlement, staan we voor een realistische bedreiging. De vrijzinnig-humanistische organisaties zijn veel zwakker omdat veel ongelovigen (vaak oud-katholieken) zich niet willen aansluiten. We moeten elk initiatief tegen dit verbod ondersteunen. Wordt vervolgd.

 5. Frank Roels

  HET KAPITAAL VAN DE RK KERK: Britse documentaire getoond in Panorama op 5/6/2014. Religieuze stichtingen die geen belastingen betalen bezitten enorme onroerende bezittingen in vele landen. De Bank van het Vaticaan dient voor witwassen van mafiageld. http://www.canvas.be/programmas/panorama/849ab25a-ada2-43a4-b8f6-cdc8da5e2b99#panel-epi

 6. Frank

  BRITSE REGERING CAMERON WIL VLUCHTELINGEN NIET REDDEN: de regering-Cameron zal geen steun verlenen aan reddingsoperaties van bootvluchtelingen in de Middelllandse Zee. Totnogtoe heeft Italië de kosten gedragen, maar kan dit niet langer alleen. Duizenden verdronken, maar nog veel meer werden gered. “De vluchtelingen herbergen” is onbekend in het christelijke Engeland. Ook de rest van Europa wil vooral “de grenzen beschermen” (Frontex); mensen beschermen die op de vlucht zijn is er niet bij.
  http://www.theguardian.com/politics/2014/oct/27/uk-mediterranean-migrant-rescue-plan?CMP=EMCNEWEML6619I2

 7. Frank

  SEKSUEEL MISBRUIK IS NIET BEPERKT TOT KATHOLIEKE CELIBATEN:
  Wie even trefwoorden ‘sexual abuse’ intikt op het Israëlische dagblad Haaretz, wordt overstroomd door gevallen van misbruik in orthodox joodse middens en scholen, en dit wereldwijd (VS, Australië…). De gelijkenissen met de misbruiken in de katholieke kerk zijn duidelijk. Rabbi’s en schoolhoofden kijken de andere kant op; bescherming van de eigen soort is hoofdzaak. Er bestaat een principe, “moser”, dat informatie over een Jood niet mag gegeven worden aan een niet-jood (overheden, gerecht). Dit dateert van rabbi Maimonides (overleden in 1204). http://www.haaretz.com/jewish-world/rabbis-round-table/.premium-1.536561

 8. Frank

  Misbruikte meisjes zitten nog in Israëlische gevangenis: http://www.haaretz.com/weekend/magazine/.premium-1.555515

 9. Frank Roels

  SEKSUEEL MISBRUIK-DOSSIERS: Jan Hertogen meldt: 481 vertrouwelijke meldingen aan de commissie Adriaenssens werden vijf jaar geleden op 24/06/2015 ‘doelbewust onregelmatig’, zoals later bleek, in beslag genomen door het gerecht. De juridische opvolging werd hierdoor vernietigd en deze 481 personen hebben daarna nooit nog iets vernomen, niet van de commissie Adriaenssens, niet van de kerk, die was haar adressenlijsten kwijt, niet van het gerecht. Ook is vooralsnog geen enkele verontschuldiging vanwege het gerecht gevolgd. Voor een bilan van 5 jaar “operatie kelk”, de ‘roof van de eeuw’, zie DWM van 24/06/2015 of Newsmonkey van 24/06/2015. http://www.npdata.be/BuG/273-Eindeloopbaan/
  Mijn commentaar: de verantwoordelijke magistraten en ambtenaren zullen zeggen dat dit misdrijf niets te maken heeft met hun katholieke opvoeding. Is ook moeilijk te bewijzen. Wel misschien, dat er een netwerk van mensen en onuitgesproken verstandhouding bestaat over wat goed en kwaad is. Woorden zijn daar zelfs niet bij nodig, want waarden en normen zijn in feite emoties die niet moeten verwoord worden.

 10. VERPLICHTE EUTANASIE ? Opus Dei en crypto pseudo ethische organisatie aan het werk: http://www.laicite.be/carte-blanche/150902-des-assassins-a-l-hopital

 11. WAT OVERBLIJFT VAN EEN KATHOLIEKE OPVOEDING:
  WOUTER DEPREZ (cabaretier, maatschappelijk bewogen, maar ook master Filosofie, U. Gent):
  “Onze religieus-culturele opvoeding heeft ons met een negatief zelfbeeld opgezadeld. Sinds we zijn weggejaagd uit het aards paradijs, zijn we zondig en verdorven. Alleen als we bij God genoeg punten scoren, kunnen we misschien nog gered worden. God is ondertussen wel in de coulissen verdwenen, maar die manier van denken zit er nog altijd diep ingebakken. En toch is het niet hoe ik graag naar mensen kijk. In mijn wereld zijn mensen goed. Hun blik wordt gewoon af en toe vertroebeld.”
  http://www.demorgen.be/interviewreportage/-je-kunt-pas-gelukkig-zijn-als-je-je-ideale-zelfbeeld-aan-diggelen-slaat-b776ecce/

 12. AMERIKAANSE KERKEN PROMOTEN GOD EN WAPENS: docu op Canvas. Jagen, vissen en schietoefeningen zijn daar het wijdverspreide tijdverdrijf en sport. Een nieuw wapen heet “Crusader”, en draagt een kruis van de Kruisvaarders, en op de andere zijde een vers uit de bijbel (zie foto). Toch orakelen onze media over de seculiere samenleving, en “onze westerse waarden van de Verlichting”. Obama wil een strengere wapenwet, maar zijn burgers zeggen dat ze dat niet laten gebeuren: “hij wil onze wapens afpakken”. Een vrouw zegt: “…om mij te verdedigen – ook tegen de regering”. http://www.canvas.be/de-afspraak/najaar-2015/god-s-guns

 13. (DeMorgen): DE BELGISCHE WETGEVING ROND STRAFUITVOERING GAAT NOG ALTIJD UIT VAN KATHOLIEKE PRINCIPES OVER DE LOUTERENDE WERKING VAN EEN BEKENTENIS, ALS EERSTE STAP NAAR VERGIFFENIS. De meeste veroordeelden – denk aan de broers El Bakraoui – zijn daar goed in: de autoriteiten overtuigen van hun spijt en ze komen vervroegd vrij. Onschuldig veroordeelden kiezen er bewust voor om hun straf tot de laatste dag uit te zitten. Blijven koppig ijveren voor gerechtigheid, en dat is ook wat de vader van Younes lijkt te doen. De man is inmiddels 75. Mohamed Jratlou heeft nog drie jaar te zitten en kan bij wijze van spreken morgen vrijkomen. Al wat hij moet doen, is bij de psycho-sociale dienst in de gevangenis van Doornik een bekentenis afleggen, uitleggen dat hij spijt heeft van wat hij (mogelijk niet) heeft gedaan en blijk geven van schuldinzicht.
  http://www.demorgen.be/nieuws/moeder-van-vermoorde-younes-4-de-echte-daders-lopen-nog-vrij-rond-b9eeb967/

 14. GODSDIENSTIGE MORAAL GAAT NIET MEER WEG
  “Nescio schreef eens, dat wie er ooit écht van overtuigd is geweest dat God bestond, altijd het gevoel heeft dat er iemand over zijn schouder meekijkt, of hij het nou wil of niet. Dankzij een strenge katholieke grootmoeder en een basisschool die werd geleid door een geloofswaanzinnige baptist, was dat bij mij zeker het geval.
  Toen ik naar de universiteit ging, had ik me inmiddels genoeg retorica eigen gemaakt om mezelf ervan te overtuigen dat er helemaal geen God was. In sneed de navelstreng tussen mijn geweten en het mogelijk bestaan van een Opperwezen door met de scalpel der Rede. Maar nog steeds voelde ik iemand die over mijn schouder meekeek”.
  Dat schrijft de Nederlandse dichteres en voordrachtkunstenares Ellen Deckwitz (DeMorgen 6/7/2016).
  Bedenk dat 85% van de kinderen in Vlaanderen katholieke godsdienst hebben gevolgd, vanaf de peuterleeftijd…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s