Een moraal zonder god. Ethiek van de complexe actualiteit (hoofdstukken 6 en 7)

Lees nu hoofdstukken 6 en 7 van “Een moraal zonder god. Ethiek van de complexe actualiteit”, door Frank Roels, op onderstaande link:

hoofdstukken 6 – 7

VI. Naar waarden op maatschappelijk vlak: onze grote afhankelijkheid van anderen
VII. Behandel alle mensen gelijk

Advertenties

15 reacties

Opgeslagen onder Ethiek, Frank Roels

15 Reacties op “Een moraal zonder god. Ethiek van de complexe actualiteit (hoofdstukken 6 en 7)

 1. Frank

  HANDEL IN WATER: leidingwater wordt geprivatiseerd: de Europese commissaris Barnier zorgt ervoor dat grote private maatschappijen kunnen beslag leggen op waterbedrijven die vandaag door de overheden worden uitgebaat (aan lage prijs voor de consument en met drinkwater kwaliteit). In meerdere landen is verkoop aan de commerciële sector al een feit, o.m. opgelegd door de Troika (EC, ECB en IMF) die de facto Portugal en Griekenland bestuurt:
  http://www.express.be/business/?action=view&cat=economy&item=hoe-europa-heimelijk-uw-leidingwater-tot-een-koopwaar-wil-omvormen&language=nl

 2. Frank

  Theaters en muziekcentra sluiten, tengevolge van het afschaffen overheidssubsidies, in Nederland. De commerciële sector is niet geïnteresseerd: brengt geen winst op. http://www.demorgen.be/dm/nl/1006/Kunst-Literatuur/article/detail/1555341/2012/12/30/Moegestreden-Nederlandse-theaters-sluiten-de-deuren.dhtml

 3. Frank

  HANDEL in financiële afgeleide producten vertegenwoordigt bijna het 10-voudige van het totale wereld bruto product. Handel in aandelen betekent veel minder, maar nog steeds méér dan de totale wereldproductie. Cijfers voor 2010: alle goederen en diensten (gross domestic product): 63 triljoen dollar; aandelenhandel: 87 triljoen; handel in afgeleide financiële producten (derivatives): 601 triljoen; transacties in vreemde munten (geldwissel): 955 triljoen. Het overgrote deel van kapitaal dient dus niet om welvaart (producten en diensten) te scheppen, maar zijn verplaatsingen van kapitaal . De enen halen daarmee winst binnen, de anderen verliezen; er komt geen waarde bij. Het is onduidelijk of hier kapitaalbewegingen inbegrepen zijn die buiten de beurzen (stockmarket) en wisselkantoren gebeuren, zgn. schaduwbankieren. uit Der Spiegel, op basis van IMF, BIS, WFE. Met dank aan Vl.Attac.be en http://www.SustainableMan.org

 4. Frank

  PSYCHOFARMACA: de toediening van steeds meer en nieuwe psychofarmaca heeft reeds geleid tot persoonlijkheidswijzingen en agressief of zelfmoord gedrag. Dit is goed gedocumenteerd in internationale tijdschriften, en zelfs in gerechtszaken. Sommige gezonde vrijwilligers kregen agitatie en zelfmoordneigingen. Firma’s hebben vaststellingen die ongunstig waren voor de verkoop, weggelaten uit hun officiële documenten. Na ernstige accidenten werden meer waarschuwingen op de bijsluiters verplicht, maar ze leidden niet tot verbod van de drugs.
  Dit verschijnsel krijgt nu bij ons actualiteitswaarde door het proces tegen Kim De Gelder. Er zijn berichten dat hij psychiatrische medicamenten kreeg.
  Zie een aantal publicaties:
  Door Dr Peter Breggin VS; David Healy.
  Het boek van journalist Robert Whitaker: de VS hebben veel meer psychiatrische patiënten sedert de introductie van nieuwe geneesmiddelen.

 5. Frank Roels

  FINSE EN NEDERLANDSE SCHOLEN:
  Het financiële dagblad De tijd brengt 2 artikels over de inhoud/structuur van het onderwijs.
  In Finland zijn er bijna geen privé-scholen, de overheid bekostigt alles, naast lesmateriaal ook de dokter, tandarts en het transport van de kinderen. In de jaren ’50 begon met met gratis warme . Het basisonderwijs duurt 9 jaar; het secundair slechts 3. Tot ongeveer 15 jaar krijgt iedereen dezelfde vakken, waar ook houtbewerking en naaien bij zijn. Alle lesgevers hebben een masterdiploma en ze worden maatschappelijk zeer hoog gewaardeerd (het bericht zegt niets over hun wedden; dat zou wellicht het Belgisch publiek tot “foute” gedachten kunnen brengen…). In het secundair kiest de leerling voor hetzij beroepsopleiding (dat doet 45%!) of algemeen onderwijs. Op het einde van het secundair zijn er nationale examens. Universiteiten hanteren bovendien een toelatingsproef, die zeer streng selectief is: slechts 1 op10 wordt toegelaten.
  In Nederland is de nationale CITO toets cruciaal: in het laatste jaar van de basisschool. Ze beslist of een leerling geschikt is voor een meer theoretische opleiding, dan wel liefst beroepsonderwijs gaat volgen. Achteraf veranderen van richting is erg moeilijk. De toets wordt ook gebruikt als toelatingscriterium door veel secundaire scholen. Er is een hoge uitstroom van jongeren zonder diploma. Er is ook een tekort aan technisch afgestudeerden.
  Beide verhalen kunnen gelden als voorbeelden, over wat we wèl en niet zouden willen. Uit Nederland hoorde ik (FR) een zware klacht over het onderwijsniveau.
  http://www.tijd.be/nieuws/archief/School_lopen_in_Finland_all_in_breed_en_effectief.9356669-1615.art?highlight=finland

 6. PRIVAAT EIGENDOM VAN GENEN EN GENEESMIDDELEN ?
  Het gaat natuurlijk ook de kennis van de precieze structuur van een gen. Het DNA zelf zit in onze cellen. In de VS hebben commericële bedrijven reeds patenten genomen op duizenden genen (dus op de kennis van hun structuur, en de testen om ze op te sporen bij een individu).
  Het best bekend zijn de borstkankergenen BRCA1 en BRCA2. Wie dit gen bezit, heeft een grote kans op borstkanker. Angelina Jolie liet in die wetenschap haar borstklieren wegnemen, preventief. Maar de test voor de opsporing is dus een commercieel product dat 450 dollar kost.
  Nu heeft het Amerikaans Hoogste Gerechtshof (Supreme Court) in een vonnis het patenteren van deze kennis verworpen. Een patent kan slechts genomen worden op iets dat nieuw is uitgevonden, is het argument.
  Kennis mag dus geen (commercieel) eigendom zijn, volgens de rechters. Maar de privé bedrijven die er geld aan verdienen zijn de tegenovergestelde mening toegedaan.
  http://www.mediapart.fr/journal/international/210613/coup-darret-au-brevetage-des-genes-humains
  Een patentrecht, zeker op producten, leidt tot een monopolie, en daardoor tot een verkoopprijs die enkel door de eigenaar (het bedrijf) wordt vastgelegd. Het bedrijf kan ook de beschikbaarheid van het product bepalen. In het geval van een geneesmiddel kan de producent nagenoeg gelijk welke prijs eisen. Denk aan het geneesmiddel Soliris van de firma Alexion. https://biblio.ugent.be/input/record/3210646
  Indien we ook het belang van de zieken en van de ziekteverzekering in rekening brengen, zou het daarom moeten mogelijk zijn, dat de wetgever een patent opheft in geval van schaarste. Het hooggerechtshof in India heeft onlangs een patent verworpen dat door de Zwitserse firma Novartis was genomen, voor het geneesmiddel Glivec, dat nauwelijks verschilde van een reeds bestaande formule. De firma beriep zich op het verdrag van India met de Wereld Handels Organisatie, die o.m. patenten beschermt. Ook in ons land wordt het absolute patentrecht door velen verdedigd. Onlangs verwierp een Sp.a vergadering in Gent een voorstel dat ingeval van schaarste van een geneesmiddel, de wetgever een patent moet kunnen opheffen.

 7. “HANDELSAKKOORDEN GAAN NIET OVER VRIJE HANDEL”: Nobelprijs Joseph Stiglitz ontleedt de Amerikaanse strategy in de twee grote handelsakkoorden die nu in bespreking zijn: tussen EU en VS (Transatlantic Trade and Investment Partnership), en VS met landen rond de Stille Oceaan (zonder China) (Trans Pacific Partnership). Hij waarschuwt dat de VS allesbehalve transparant zijn, en meestal de belangen behartigen van Amerikaanse producenten, tenkoste van deze in partner landen, en van gezondheid of bescherming van het milieu. De VS weigert de onwettige landbouwsubsidies af te bouwen, waardoor katoenproductie in Afrika en Indië onrendabel wordt. Amerikaanse patenten moeten geëerbiedigd worden, maar die worden genomen op van alles en nog wat, zoals genen. Stiglitz verdedigt de Franse eis, dat subsidies aan cultuur (films) buiten de handelsakkoorden moeten blijven.
  http://www.social-europe.eu/2013/07/the-free-trade-charade/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+social-europe%2FwmyH+%28Social+Europe+Journal%29

 8. VERVOLG HANDELSAKKOORDEN:
  HANDELSBELANGEN STAAN BOVEN DEMOCRATISCHE BESLISSINGEN
  Tengevolge van nieuwe zogenaamde “vrijhandelsakkoorden” die kracht van wet hebben:
  BEDRIJFSLEVEN KAN DEMOCRATISCHE BESLISSINGEN AANVALLEN VOOR EEN RECHTBANK
  Europees parlementslid Bart Staes (Groen): “Dit akkoord tussen de EU en Canada schept een precedent en doet het ergste vrezen voor de lopende onderhandelingen over een handelsakkoord (TTIP) tussen Europa en de VS. Het is voor het eerst dat een EU-handelsovereenkomst ook bepalingen vastlegt rond de bescherming van investeerders in een zogenaamd investor-to-state dispute settlement (ISDS), dat bepaalt hoe bedrijven landen kunnen aanklagen als zij menen dat bepaalde wetgeving hun investering schaadt.”
  Via specifieke arbitrageovereenkomsten in vrijhandelsverdragen of in internationale investeringsverdragen, wordt zo vastgelegd wat de rechten van investeerders op elkaars grondgebied zijn.
  Vermogende bedrijven gebruiken deze arbitrageovereenkomsten om overheden aan te klagen indien zij hun beleid op een dergelijke manier veranderen dat de verwachte winst lager zou kunnen uitvallen – zelfs als deze aanpassingen tot doel hebben de publieke gezondheid of het milieu te beschermen.
  Bedrijfsrisico of reden tot aanklacht?
  Denk aan het Zweedse energiebedrijf Vattenfall dat via een internationaal handelsverdrag een claim van 3,7 miljard euro heeft ingediend tegen de Duitse staat. Duitsland besloot vanaf 2022 te stoppen met kernenergie, terwijl Vattenfall net voor 700 miljoen heeft geinvesteerd in twee Duitse kerncentrales.
  Plotselinge veranderingen in politieke koers van een land waarin een bedrijf investeert, zouden gezien kunnen worden als een bedrijfsrisico dat nu eenmaal bij ondernemen hoort.
  Met een vrijhandelsakkoord kunnen bedrijven dit soort democratische beslissingen via de rechter aanvallen. Staes: “Bedrijven mogen elke overheid of wet aanklagen die een bedreiging vormt voor hun investeringen.”
  Juridische sector profiteert
  Volgens het raport ‘Profiting from injustice’ van Corperate Europe Observatory (CEO) en Transnational Institute (TNI), waren er eind 2011 wereldwijd meer dan 3.000 internationale investeringsverdragen, die een enorme groei aan juridische claims bij internationale hoven van arbitrage tot gevolg hadden.
  De kosten van deze juridische zaken kunnen enorm oplopen voor overheden, wat tot gevolg heeft dat sociale en milieuwetgeving wordt afgezwakt en de belastingdruk wordt verzwaard, vaak in landen met zorgwekkende sociaal- economische omstandigheden.
  Staes: “Ook het nu afgesloten vrijhandelsverdrag met de Canadezen opent de deur naar een dergelijke race to the bottom als het gaat om algemeen beleid. Een concrete zorg is bijvoorbeeld de Europese regels over kwaliteit van brandstoffen.”
  “Die bepalen onder andere dat brandstoffen die gewonnen worden via milieuvervuilende teerzanden niet in de EU verkocht kunnen worden. Canada kan dit verbod met dit verdrag in de hand aanklagen.”
  Tot slot is er een zorg voor Europese landbouwers en voedselkwaliteit. Staes: “De bepalingen rond landbouw vormen een risico voor kleinschalige boeren in Europa. Dit verdrag staat Canada toe om veel grotere volumes rundvlees en varkensvlees naar de EU te exporteren, terwijl boeren hier al onder druk staan.”
  http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/10/23/vrijhandelsakkoorden-stellen-belang-bedrijfsleven-boven-dat-van-burgers
  http://corporateeurope.org/trade/2012/11/profiting-injustice
  http://www.euractiv.com/specialreport-eu-us-trade-talks/litigation-boom-clause-looks-fut-news-530694
  http://corporateeurope.org/trade/2013/10/updated-transatlantic-corporate-bill-rights-investor-privileges-eu-us-trade-deal
  http://corporateeurope.org/lobbycracy/2013/10/looking-real-transparency-open-letter-european-commission-chief-scientist

 9. Frank Roels

  AMERIKAANSE GEVANGENISSEN ZIJN BIG BUSINESS
  Geprivatiseerd, en kassa-kassa. 2,3 miljoen gevangenen in de VS; 2,7 miljoen kinderen hebben een ouder in de gevangenis. Artikel en videoreeks van The Nation: http://www.thenation.com/prison-profiteers

 10. SPECULATIE MET VOEDSEL EN BASISMATERIALEN: bekende banken kopen grote hoeveelheden op de vrije markt. Als de prijzen daardoor stijgen is het kassa-kassa – maar de honger neemt toe:
  http://www.michelcollon.info/Prix-des-aliments-et-des-matieres.html?lang=fr

 11. COCA-COLA VERKOOPT INDISCH DRINKWATER: de firma pompt overal de drinkwaterlagen op, en putten van de bevolking en de boeren drogen op. Wie gaat het juridisch winnen? Bloomberg: http://www.bloomberg.com/news/2014-10-08/farmers-fight-coca-cola-as-india-s-groundwater-dries-up.html

 12. HOEVEEL SOLIDARITEIT IN ONS RIJKE LAND? Armoedecijfers, volgens 3 verschillende definities: http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_aantal_armen.htm

 13. Frank

  BIJKOMENDE SUBSIDIE VOOR CRèCHES MET 30% KWETSBARE KINDEREN: terwijl voor het onderwijs de GOK-criteria gelden (zie blz 60-61), kan een crèche meer subsidie ontvangen voor ‘kwetsbare’ kinderen, die gedefinieerd worden door: a) kind van alleenstaande; b) ouders die werk zoeken of een opleiding volgen; c) ouders met een handicap of ziekte; d) ouders zonder diploma secundair onderwijs of met een laag inkomen. Aan 2 criteria moet voldaan zijn (DeMorgen 28/01/2015).

 14. HANDEL IN SCHULDEN: RATING-AGENTSCHAP S&P BETAALT SCHIKKING: Standard & Poors stemt in om 1,375 miljard dollar te betalen als ‘schikking’ (settlement) met het ministerie van Justitie en 20 Amerikaanse staten, over de gunstige maar bedrieglijke ratings die S&P destijds toekende aan de verpakte rommelhypotheken, en waar instellingen en banken miljarden aan verloren. Dit was het begin van de kredietcrisis, die later uitmondde in de economische crisis. S&P betaalt ook nog 125 miljoen aan een pensioenfonds in Californië. Verder betaalt S&P 80 miljoen aan de SEC (beursregulator) en wordt gedurende 1 jaar geschorst. Het ministerie had eerst 5 miljard geëist, maar deed dus een flinke toegeving. Het huidig bedrag beloopt ongeveer 1,5 x de netto jaarwinst van het moederbedrijf van S&P, McGraw Hill (vroeger een bekende uitgever, maar die afdeling is verkocht). Andere boetes voor valse informatie over de rommelhypotheken belopen 7 miljard dollar (Citigroup) en16,7 miljard (Bank of America). Een onderzoek tegen het rating-agentschap Moody’s loopt nog. http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-03/s-p-ends-legal-woes-with-1-5-billion-penalty-with-u-s-states

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s