Categorie archief: Ethiek

“Holocaust der boten”

Schaam u diep, Theo Francken

Dat schrijft Bob Pleysier, de gewezen directeur-generaal van Fedasil (Klein Kasteeltje enz). http://www.demorgen.be/opinie/schaam-u-diep-theo-francken-a2308256/

Onze federale minister zei immers op de televisie, zondag in de Zevende Dag, dat hij “te velde” in Libië de boten wil vernietigen van de mensensmokkelaars – de boten dus waarmee vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan, Libië…, de hel in hun land ontvluchten. http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.2326257

Pleysier noemt dit terecht “…zijn hysterische oproep voor de Holocaust der boten”.

Zou Francken geen christelijke opvoeding gekregen hebben zoals de meeste Vlaamse kinderen? “De vreemdelingen herbergen” is één van de plichten van een christen.

Zou Francken de wet niet kennen, die eenieder verplicht een persoon in nood te helpen? Wat zegt de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, over veiligheid, over vrijheid van verplaatsing?

De maatregel van Francken is de deuren vergrendelen van een brandend gebouw zodat niemand kan ontsnappen.

Maar bedreigen deze vluchtelingen onze welvaartstaat? Moeten we onze burgers verplichten hun bezittingen te verdelen met de asielzoekers? Volgens de Wereldbank en de OESO kunnen migranten hun eigen welvaart produceren; het BNP en de belastingsinkomsten stijgen. http://www.demorgen.be/plus/wat-als-alle-afrikanen-nu-eens-welkom-waren-a-1429832162351/
Editoriaal van DeMorgen: http://www.demorgen.be/plus/standpunt-a-1429832163864/

Eerder schreef ik over het “Europees cynisme: eerst heeft het Westen chaos geschapen in meerdere moslimlanden, door aldaar de regeringen, leger en bestuursorganen en infrastructuur te vernietigen. De bombardementen gaan nog steeds door. Vervolgens willen onze ministers de miljoenen slachtoffers van die oorlogen geen opvang bieden in Europa, noemen ze hen illegalen, en snijden ze alle vluchtroutes af. Tenslotte dikke tranen over de vrouwen en kinderen die verdrinken”.

Frank Roels

 

Advertenties

6 reacties

Opgeslagen onder Actueel, Debat, Economie, Ethiek, Europa, Humanisme

Vrije Meningsuiting en Radicalisering

Desmet-page-001

Vermeylenfonds Mol, De Mens Nu en H.V.V. nodigen u van harte uit op de lezing

Vrije Meningsuiting 
en Radicalisering

door Yves Desmet, opiniërend hoofdredacteur van De Morgen

Dinsdag 3 maart 2015 – 20u
Podiumzaal cc ’t Getouw Mol
Gratis inkom

Klik Desmet voor de uitnodiging

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteit, Actueel, Ethiek, Humanisme, Politiek, Vermeylenfonds

‘Beschermers’ vrije meningsuiting kortwieken vrijzinnigheid

Open brief aan de Oost-Vlaamse provincieraad

In de nasleep van de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo waren Vlaamse politici er als de kippen bij om zich te profileren en op te werpen als beschermers van de vrije en open samenleving, de vrije meningsuiting en de idealen van de Verlichting. Daar is op zich natuurlijk niets mis mee, maar laat ons eens bekijken hoe zich de lippendienst aan die waarden en idealen vertaalt in de praktijk, op het niveau van de Oost-Vlaamse provincie. Het eerste woord dat in ons opkomt is dan: hypocriet.

Want welk besluit nam de provincieraad onlangs ten aanzien van de vrijzinnig-humanistische gemeenschap, een levensbeschouwing die altijd net deze waarden – die nu zogezegd zo zwaar onder druk staan – verdedigd en uitgedragen heeft? De provincieraad besliste op 3 september 2014 om de subsidies aan de vrijzinnige gemeenschap in Oost-Vlaanderen met een derde te verminderen, dit op voordracht van de deputatie.

Door de vrijzinnige verenigingen zonder pardon in hun portemonnee te knijpen wordt de vrijzinnigheid ernstig in haar werking beknot. We verliezen immers een derde van onze werkingsmiddelen, waarmee we lokale projecten uitbouwen en in de samenleving een verschil proberen te maken. Belangrijke projecten moeten we nu inkrimpen – waardoor zowel hun uitstraling als hun bereik zal worden gedecimeerd – en andere initiatieven zullen we noodgedwongen moeten schrappen. Hierdoor wordt de Vrijzinnige Morele Dienstverlening, zoals de wet het voorziet, in haar dienstbetoon aan de bevolking gehinderd en beperkt. Men mag hierbij niet vergeten dat de vrijzinnigheid, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Kerkfabrieken, niet kan rekenen op een belangrijke financiële ondersteuning vanwege de Steden en Gemeenten om hun tekorten aan te vullen.

Om deze maatregel te verdedigen schrok de deputatie er bovendien niet voor terug om een inhoudelijk oordeel te vellen over sommige projecten en structurele aspecten van de vrijzinnige werking. Er komt dus nog een tweede woord in ons op: onwettig. Zo’n oordeel komt namelijk enkel toe aan de Centrale Vrijzinnige Raad. Andere inmenging is wettelijk niet geoorloofd. De provincieraad of een gedeputeerde heeft zich niet uit te spreken over het inhoudelijke aspect van de vrijzinnige gedachte, om via een inhoudelijk oordeel een financiële maatregel te vorderen die de hele vrijzinnige gemeenschap treft.

Het is dus niet overdreven te stellen dat wat voor de vrijzinnig humanisten de kern en essentie van hun levensbeschouwing vormt – het kritisch denken, het respect voor de medemens en de mensenrechten, vrijheid van godsdienst en meningsuiting, vrijheid van pers en van onderzoek – nu onbeschaamd wordt aangetast door een duidelijke politiek-ideologische stellingname, onder het mom van een besparingsmaatregel. Want het resultaat van deze beslissing mag duidelijk zijn: de vrijzinnigheid kortwieken en vleugellam maken.

Een derde woord dat ons voor de geest staat in deze zaak, is discriminatie. Uit goede bron hebben we namelijk moeten vernemen dat de besparing van 30% op onze werkingsmiddelen anders wordt geïnterpreteerd als het over de erediensten gaat. In een interne nota van de deputatie werd bepaald dat de confessionele gemeenschap voor 30% eigen inkomsten moet bewijzen, wat natuurlijk een heel andere benadering is en geen mes zet in de werkingsmiddelen. Deze eigen inkomsten worden al lang door onze organisaties gerealiseerd door de budgetten als een goede huisvader te beheren. Bovendien vernamen we in een schrijven van minister Bourgeois dat twee erediensten een afwijking van deze maatregel hebben gekregen. Pure discriminatie dus!

Deze maatregel is niet alleen onwettig, maar schendt hierdoor het principe van de scheiding tussen Kerk en Staat en tast de gelijkberechtiging van de levensbeschouwingen in ernstige mate aan. Wij verwijzen hierbij graag naar de grondwet die de vrijheid van erediensten regelt én naar de Wet van 21 juni 2002 over de erkenning van de Vrijzinnigheid en de verplichting van de provincie inzake subsidiëring van de Instelling voor Morele Dienstverlening.

Aangezien wij het besluit van de provincieraad van 3 september 2014 beschouwen als een aantasting van de vrijheid van levensbeschouwing en een aanval op de vrijzinnige gemeenschap, werd er een procedure voor de Raad van State ingezet om deze maatregel nietig te verklaren.

Met vrijzinnige groeten,

Sven Jacobs, voorzitter VC Geuzenhuis; Fred Braeckman, hoofdredacteur De Geus; prof. dr. Koen Goethals, algemeen voorzitter Vermeylenfonds; Ellen Buntinx, directeur Willemsfonds; prof. dr. Johan Braeckman, voorzitter Fonds Lucien De Coninck; Christine Moulaert, voorzitter Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging Oost-Vlaanderen; Charlotte Delaruelle, voorzitter Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging Gent; Raoul Van Mol, voorzitter Gentse Grijze Geuzen; Nico Burssens, voorzitter Comité Feest Vrijzinnige Jeugd Gent; Ginette Cretel, voorzitter Feniks; Geert Boxstael, voorzitter Uitstraling Permanente Vorming afdeling Gent; Wim Taels, directeur De Cocon vzw.

1 reactie

Opgeslagen onder Activiteit, Cultuur, Ethiek, Humanisme, Vrijzinnigheid

In debat met Dyab Abou Jahjah

abou jahjah2

Klik op onderstaande affiche voor groter beeld:

sermon

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteit, Cultuur, Debat, Ethiek, Humanisme, Interculturalisme, Liefde

Milady! Waar vrouwenrechten echt over gaan

milady

PANELGESPREK

Waar vrouwenrechten echt over gaan, een panelgesprek met onder meer:

  • Etienne Vermeersch, emeritus hoogleraar wijsbegeerte
  • Gie Goris, hoofredacteur van MO* Magazine
  • Meyrem Almaci, federaal parlements lid
  • Vicky Claeys, regionaal directeur van International Planned Parenthood Federation European Network
  • Patsy Sörensen, mensenrechtenactiviste en directeur van Payoke
  • Sultan Balli, psychologie

OVER HET BOEK

“Vrijheid kan pas worden bereikt als vrouwen geëmancipeerd zijn van alle vormen van onderdrukking.” – Nelson Mandela

Vrouwenrechten. Het is een thema dat helaas nog altijd brandend actueel is. Overal ter wereld zijn vrouwen het slachtoffer van tal van vormen van discriminatie en van ongelijkheid, zowel in hun beroepsleven als op familiaal, sociaal of politiek vlak. De rechten waarvoor vrouwen wereldwijd vechten, zijn dan ook erg uiteenlopend.

In 1994 gaf de internationale gemeenschap tijdens de Conferentie van Caïro het startsein om de strijd voor betere vrouwenrechten op te voeren. Twintig jaar later maken Marleen Temmerman en Tine Maenhout een stand van zaken op en vertellen waar vrouwenrechten nu eigenlijk echt over gaan.

Journaliste Tine Maenhout trok naar het opvangcentrum voor slachtoffers van geweld van Marleen Temmerman in Kenia. De verhalen die ze daar optekende, vormden de basis voor een zoektocht naar de historische en culturele wortels die aan de grondslag liggen van geweld tegen vrouwen. Want vrouwenrechten zijn een stuk complexer dan ze op het eerste gezicht lijken. Pas als die complexiteit ten volle wordt onderkend, kunnen er echt stappen vooruit gezet worden. Aan de hand van gesprekken met vooraanstaande experts proberen Tine en Marleen daarom het begrip ‘vrouwenrechten’ verder scherp te stellen.

Het resultaat van hun zoektocht is een boeiend samengaan van verhalen, stemmen en tegenstemmen, meningen en discours over de vele verschillende facetten van vrouwenrechten wereldwijd.

Met bijdragen van Meyrem Almaci, Sultan Balli, Eva Brems, Marleen Bosmans, Vicky Claeys, Renaat Devisch, Dirk De Wachter, Gie Goris, Peter Gichangi, Peter Piot, Patsy Sörensen, Miet Smet, Koen Stroeken, Etienne Vermeersch en Rudi Vranckx.

MARLEEN TEMMERMAN

Professor dr. Marleen Temmerman (Eksaarde) is hoofd van het departement voor Reproductieve Gezondheid en Onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze is als gynaecoloog werkzaam in Kenia en is een jarenlange voortrekker in de strijd om gelijke rechten voor vrouwen.

TINE MAENHOUT

Tine Maenhout (Antwerpen) is journaliste.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteit, Actueel, Cultuur, Debat, Ethiek, Feminisme, Humanisme, Literatuur

I am hurt

UitnodigingIAH-metpleister

‘I AM HURT’ meeting ‘Kunst in de wachtruimte’ onder peterschap van Prof. Dr Dirk De Wachter

Op zaterdag 13 december 2014 organiseert DAVID vzw de vierde editie van de ‘I AM HURT’ -meeting. Het wordt een actieve ontmoeting in de Zebrastraat te Gent, met kunstenaars en artsen uit diverse disciplines over het thema ‘Kunst in de wachtruimte’. Discussies en workshops zullen gaan over hoe kunst in de medische praktijk een vorm van herstel kan zijn en welke soort kunst daar in onderzoek het meest geschikt voor blijkt te zijn.

Het uitgangspunt van het ‘I AM HURT’ project is dat mensen met fysieke en psychische problemen zich al te vaak in de marge bevinden, zoals ook vele kunstenaars en aanverwanten. ‘Kunst in de wachtruimte’ wordt zoals de voorbije meetings van DAVID vzw een innoverend platform voor kritiek, debat  en actie. Vorig jaar was Jan Hoet headliner en peetvader van de derde editie van de meeting. Dit jaar krijgt DAVID vzw de steun van Prof. Dr. Dirk De Wachter.

Deze editie is een panel samengesteld vanuit de ziekenhuissector dat een visie brengt op kunst in de zorg en op kunst in de wachtruimte. Dr. Marc Brosens , oncoloog –radiotherapeut is dit jaar een van de panelleden. Vorig jaar stond hij op in de zaal na het debat en zei: “Ik heb bewust kunst in mijn bestralingsruimte hangen en vraag me af welk psychologisch effect dit heeft op mijn patiënten”. Vandaar ligt de focus dit jaar op casestudies uit binnen – en buitenland om het pleidooi voor ‘Kunst in wachtruimte’ te onderbouwen. Andere reeds bevestigde namen zijn psychologe Charlotte De Groote, auteur van het boek ‘Kunstpsychologie’, psychiater dr. Marc Calmeyn uit het psychiatrisch ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw Brugge en geurkunstenaar Peter De Cupere. Om ons onderzoek naar het belang van kunst in de zorg tevens internationaal te situeren zal vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum (NL) Sandrine van Noort erbij zijn. Zij is adviseur kunstzaken en curator van de tentoonstellingen in de Galerie LUMC, die een van de grootste fotografiecollecties van ziekenhuizen beheert. Curator Christophe De Jaeger, werkzaam in Bozar als artistiek leider fotografie zal het debat modereren.

DAVID vzw presenteert een aldus een stevig dagprogramma met op zichzelf staande dagdelen. In de voormiddag is er het debat en in de namiddag kunnen deelnemers aan de lijve de invloed ervaren van een workshop uit ons keuzeprogramma. Tijdens de workshops zal filosoof Alex Klijn de ‘intellectuele’ speeddating begeleiden. Merlin Spie is kunstenares en zal ons laten kennismaken met haar performancekunst vanuit extreme fysieke uitdagingen. Het publiek krijgt tevens de kans om het effect van de ‘I AM HEARD’ workshop door DAVID vzw ontwikkeld voor de afdeling hemodialyse van het AZ Maria Middelares, zelf te ondervinden. Niet te missen dus.

De folder van de meeting vindt u hier

DAVID vzw – Platform voor kunst en reflectie
Phoenixstraat 148
9000 Gent
Website: www.david-vzw.be

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteit, Actueel, Debat, Ethiek, Humanisme, Literatuur

Vrouwen en vrijzinnigheid

vrouwen & vrijzinnigheid gecomprimeerd

De strijd voor vrouwenrechten is een strijd die nog lang niet gestreden is. Door het thema vrouwenemancipatie nadrukkelijk onder de aandacht te brengen maken we onze solidariteit met alle onderdrukte vrouwen kenbaar. De Vilvoordse vrijzinnige gemeenschap nodigt daarom op zaterdag 15 november twee sterke dames uit om te vertellen over hun inzet voor vrouw en maatschappij.

Lydia Chagoll kreeg dit jaar de Prijs voor de Democratie voor haar werk als documentairemaakster. “De jury bekroont Lydia Chagoll voor haar onvermoeibare inzet voor een beter wereld,” aldus de jury. In haar meest recente documentaire Ma Bister onderzoekt zij de vervolging van Roma en Sinti en trekt zij parallellen met onze huidige samenleving.

Lydia Deveen-De Pauw, voormalig senator & staatssecretaris voor het Brussels Gewest, is nog steeds een overtuigd feministe. Het werd haar met de paplepel ingegeven. “Ik ben in een bevoorrecht milieu grootgebracht,” zegt ze. “Mijn moeder en alle vrouwen in mijn familie werkten buitenshuis, feministen avant-la-lettre.”

Viona Westra leidt het gesprek in goede banen.

Na het gesprek (en een korte koffiepauze) vertonen we de documentaire Ma Bister van Lydia Chagoll.
Gratis, maar graag inschrijven via: 02/253.23.71, 0474/420633 of Daniela.Martin@skynet.be

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteit, Actueel, Cultuur, Ethiek, Feminisme, Geschiedenis, Humanisme

Ieder kind heeft recht op speelgoed!

Klik op onderstaande foto, en vergeet niet: het speelgoed dat momenteel in dozen in uw garage of op zolder ligt te wezen, zonder enige bestaansreden, kan een kind gelukkig maken! Zeker wanneer sinterklaas en kerstmis in aantocht zijn. Kom dus op 30/11 naar het speelgoed Geefplein en laat een zonnetje schijnen.

affiche speelgoedweggeefwinkel

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteit, Cultuur, Economie, Ethiek, Interculturalisme, Vermeylenfonds

Kunstenaar Bert Wevers èn historicus Bruno De Wever in Kortrijk!

Klik op onderstaande foto’s voor alle info

13139780-0

13139780-1

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteit, Cultuur, Ethiek, Europa, Geschiedenis, Humanisme

Recensie  Gooi God niet weg – Joël De Ceulaer

Gooi God niet weg

 Gooi God niet weg. Best een provocerende titel, komende van Knack-redacteur Joël De Ceulaer. Menig vrijzinnige zal alleszins de wenkbrauwen fronsen.  Hebben we die fase van valse metafysische zekerheid niet al lang achter de rug? Is Joël De Ceulaer het noorden bijster? Is plotsklaps het gedachtengoed  van de verlichtingsfilosofen uit zijn geheugen gewist? Wees gerustgesteld. Zo’n vaart loopt het niet. Joël De Ceulaer bestempelt zich nog steeds als atheïst. Markant trouwens, etymologisch gezien betekent Joël  Jahweh is God. Wie dus hoopt om in dit boek een eulogie op een opperste bouwmeester te vinden, komt er een beetje bekaaid van af. Wellicht is de titel hem ingefluisterd door de uitgever, die zo hoopt de verkoop wat aan te wakkeren. In ieder geval, het idee van een persoonlijke god verdwijnt al vanaf de eerste bladzijde in de prullenmand.

Wat je in dit boek wel vindt, is de zoektocht van de schrijver naar existentieel inzicht. ‘Niet hoe de wereld is, is het mystieke, maar dat zij is’, aldus Wittgenstein. Dat ons in de wereld staan existentiële vragen oproept, is onvermijdelijk. Hoe we deze vragen trachten op te lossen, hangt af van ieders persoonlijke context. In het geval van de katholiek opgevoede Joël De Ceulaer is dat niet door klakkeloos de hapklare religieuze dogma’s te accepteren, maar wel door zich een rationele kijk op wat bestaat aan te meten. ‘Weg met de hel.’

Wat volgt is een uiteenzetting van hoe zijn wereldbeeld is opgebouwd. In tegenstelling tot dat van de grote wereldgodsdiensten berust dat van Joël De Ceulaer op de fundamenten van het wetenschappelijk denken. Hierin is geen plaats voor een ontologische kloof tussen mens en dier. De darwinistische verklaring van evolutie behoeft  geen door God ingeblazen ziel. En passant behandelt hij de botsing tussen kunst en wetenschap, de gebreken van het postmodernisme en de bedenkelijke aantrekkingskracht van pseudowetenschappen.

Pas in het laatste deel komt God terug langs de achterdeur binnen. Terecht hekelt de auteur het atheïstisch radicalisme van de evolutiebioloog Richard Dawkins, die vreemd genoeg weigert religie een evolutionaire plaats te geven. In de epiloog trakteert De Ceulaer ons nog op een utopisch toetje. Zijn idee van een emergente God zou alvast niet misstaan in een sciencefictionverhaal en doet denken aan het toekomstbeeld dat Hugo Brandt Corstius in Mensenarm Dierenrijk schetst, te zeggen dat van een lichaamloze mens, die juist door het  achterlaten van zijn lijfelijkheid een god wordt.

Gooi God niet weg is een vernuftig opgebouwd boek geworden. Joël De Ceulaer is een schrijver die weet hoe hij spankracht in een verhaal moet brengen. Toch een aantal kanttekeningen. Bij wijlen is de auteur een beetje slordig in zijn argumentatie, bijvoorbeeld wat betreft zijn afwijzing van kritiek op geloof in de wetenschap of zijn standpunt  rond genetisch gemodificeerde organismen. In een column geraakt een schrijver daar gemakkelijker mee weg, hier verwacht de lezer evenwel  dat  de mogelijkheid tot nuancering wordt benut. Een gemiste kans, want het verhaal van de uitdagingen waar wetenschappers zich voor geplaatst zien – de strijd om onderzoeksmiddelen, de keuze voor fundamenteel dan wel toegepast onderzoek, de sturing van het bedrijfsleven, publicatiedruk, onderzoeksethiek en dergelijke meer – is ongemeen boeiend en had in dit boek zeker meer ruimte verdiend.

De meer ervaren  lezer zal waarschijnlijk op zijn honger blijven zitten. Wie recent De ongelovige Thomas heeft een punt – de filosofische bestseller van Johan Braeckman en Maarten Boudry – gelezen heeft, zal bij het lezen van verschillende hoofdstukken  een sterk gevoel van déjà vu ervaren. Het door C.P. Snow beschreven spanningsveld tussen alfa- en betawetenschappen werd door Jean Paul Van Bendegem meer uitgebreid behandeld in zijn voortreffelijke essay Hamlet en entropie. De potentiële evolutionaire voordelen van religie? Die kwamen eerder al aan bod in onder andere Het geloofsinstinct van Nicholas Wade en De bonobo en de tien geboden van Frans De Waal.

Ben je evenwel op zoek naar een vlot leesbaar boek over religie, wetenschap en zingeving, dan heeft Gooi God niet weg voldoende in huis om je eigen zoektocht te stimuleren. Dat op zich is al een lovenswaardige prestatie.

Tom Cools

Joël De Ceulaer
Gooi God niet weg. Over, geloof, ongeloof en bijgeloof
De Bezige Bij Antwerpen
Antwerpen
2014
ISBN 978 90 8542 551 9

1 reactie

Opgeslagen onder Ethiek, Humanisme, Literatuur, Religie, Vrijzinnigheid