Humoristisch verbaal vuurwerk in VERF!

VERF

 

Na het succes van hun vorige theaterproductie Au Coeur Volant gaan wetenschapsfilosoof Jean Paul Van Bendegem en acteur Kurt Defrancq opnieuw met elkaar in de clinch. Met de hulp van actrice Ann Verhelst en schrijver/regisseur Herwig Deweerdt brengen zij humoristisch verbaal vuurwerk over het Leven in de Kunst en de Kunst van het Leven!
Maar ook van het publiek wordt actieve deelname verwacht…

Is het erfgoed van Mondriaan waardevoller dan dat van de Bruegel-clan? Hoe meet men dat? En voor welke kunstgroep kiest het publiek uiteindelijk? Heilige huisjes krijgen een dreun, nieuwe huisjes worden gefantaseerd. De waarheid is nooit ver weg in deze meer dan zomaar onderhoudende, theatervoorstelling rond kunst. Met verve gebracht…

DATA

11 maart 2015 – première
12 maart 2015 – extra voorstelling
aanvang om 20.00u

LOCATIE

CC Meulestede
Meulesteedsesteenweg 515 – Gent
http://www.ccmeulestede.be

TICKETS

VVK & leden 12 €
ADD & niet leden 15 €

Info en reserveren bij maria@vermeylenfonds.be
Storting met vermelding ‘verf’ en datum voorstelling op BE50 001 1274522 18

Vermeylenfonds met de steun van ‘de Mens.nu’
fotograaf © Benny De Grove

 

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteit, Cultuur, Literatuur, Theater, Vermeylenfonds

In debat met Dyab Abou Jahjah

abou jahjah2

Klik op onderstaande affiche voor groter beeld:

sermon

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteit, Cultuur, Debat, Ethiek, Humanisme, Interculturalisme, Liefde

de feminatheek van het world wide web: GEANNULEERD

De lezing van Jean Paul Van Bendegem, die op 12 februari zou plaatsvinden in de Tinnenpot, werd geannuleerd wegens een agenda-vergissing. Met excuses van het team.

jean paul 2

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteit, Liefde, Seksualiteit

Je suis Charlie, naar een vernieuwde verlichting

Een lezersbrief van een VF-lid

charlie_hebdo_newcover

copyright Charlie Hebdo

De gebeurtenissen in Frankrijk, waarbij een aanval werd gepleegd op een symbool van de vrije meningsuiting, mag niemand onberoerd laten. De volgelingen van het ‘Vrije Denken’ moeten deze gelegenheid aangrijpen om de vrije meningsuiting een nieuw elan te geven en om een omgeving te scheppen die de waanzinnige ideeën die aan de grondslag liggen van de recente gebeurtenissen, geen overlevingskans te geven. We zullen daarvoor een bemiddelaar moeten aanreiken en vermits hier een verkeerde interpretatie van kennis aan de basis ligt,  is daarvoor de wetenschappelijke kennis het best geplaatst.

Wie er zich nu nog niet van bewust is dat we leven in een tijd van botsende beschavingen, zoals Samual Huntington het in de jaren 1990 zo prachtig verwoordde met de gelijknamige titel van zijn boek, is wel stekeblind. Willy Claes krijgt nu overmate gelijk voor zijn uitspraken van toen, waarbij hij zei dat na het vallen van het ijzeren gordijn de aarde in de ban zou komen van conflicten met de islam. Hij kreeg daardoor de banvloek over zich heen van de politiek correcte denkers van de Europese Gemeenschap die hij tot uitspraken dwong, waarvan ze nu, hopelijk, spijt hebben. De godsdienstig gefundeerde beschavingen botsen inderdaad in alle hevigheid met het geëvolueerde denken.

Enkele honderden jaren geleden hebben we in het Westen het gevecht moeten leveren voor de vrije meningsuiting. We dachten het met de verlichting gewonnen te hebben, maar nu zijn we terug in het oude bedje ziek omdat we nu geconfronteerd worden met een volkerengroep die nog niet heeft kunnen profiteren van de verlichtingsgedachten en die  nu meent de klok zoveel eeuwen te moeten terugdraaien. Nochthans, die volkeren leven in dezelfde wereld als wij en zij hebben toegang tot dezelfde kennis. Maar zij worden, net als wij zolang geleden, belet dat gedachtengoed te verwerven omdat hen wordt aangepraat dat ze zich moeten laten leiden door een zogenaamde hogere macht, waarover hun godsdienst zou beschikken. Ze realiseren zich echter niet dat hun vermeende wijsheid gesteund is op een vergissing van onze eerder primitieve denkvorm, het intuïtieve denken. Dat denken zet ons aan, volgens Daniel Kahneman, nobelpijswinnaar en de auteur van het boek ‘Het feilbare denken’ om te snel naar besluiten te gaan.

Dat is ook het geval met het fundament van alle godsdiensten, de mening dat we leven in een duale wereld met een geestelijke en een materiële component, waarbij de geestelijke component de materiële gebeurtenissen stuurt. Dat is fout! Toch heeft zich daaruit verder de opvatting ontwikkeld dat het wereldgebeuren zou gestuurd worden door een bovennatuurlijke substantie, een God. Die dualiteit, met het aandeel van een God, lijkt voor ons intuïtief systeem zo logisch dat ze de meeste mensen belet in te zien dat onze wereld helemaal niet geregeerd wordt door een denkbeeldige geestelijke substantie, maar wel door een complex samenspel van materiële interacties. Dat die duale opvatting  zolang zo diep geworteld bleef in de gedachten van de mensen is ook het gevolg van de opvattingen van grote dualistsiche wijsgeren zoals Plato, die daarmee het denken van de  mensen gedurende enkel duizenden jaren wisten te verlammen. Voor een kritische evaluatie van die redenering moet wel een tweede denkvorm, het aandachtige denken, worden geactiveerd. Maar dat vergt wat meer inspanning want die functioneert niet automatisch. Die vergissing in het denken is catastrofaal geweest voor de mensheid. Ze heeft niet enkel geleid tot oorlogen tussen de godsdiensten onderling maar ook tot de oorlog die een aantal godsdienstige gelovigen menen te moeten voeren tegen de vrije meningsuiting. En dat allemaal als gevolg van misvattingen die door fantasieën zijn ingegeven. Dat daardoor  ideeënconflicten konden ontstaan, is helemaal in overeenstemming met de fundamenten van het vrije denken. Maar dat het leidt tot conflicten, met het doden van andersdenkenden als gevolg, waarbij bovendien het Westen wordt aangevallen in zijn fundamenten, eerst in 2011 de Twin Towers, een symbool van de VSA, en nu Charlie Hebdo in Frankrijk, de bakermat van de verlichting, is een brug te ver. Het getuigt wel van de kracht die uitgaat van overtuigingen en hoe fel die het gedrag van mensen kunnen sturen.

Gezien het conflict gegroeid is uit een verkeerd godsdienstig wereldbeeld, dus uit foutieve kennis, doen we er best aan de betrouwbare kennis als scheidsrechter te nemen. En dan zitten we bij de wetenschappelijke kennis en het wereldbeeld dat daaruit volgt. Wetenschappelijke kennis is de meest bekritiseerde en geobjectiveerde kennis. De kritiek erop is net de motor van de vooruitgang van de wetenschappen. Ze laat geen monopolies of dogma’s toe.

We moeten deze gelegenheid aangrijpen om de vrije meningsuiting een nieuw elan te geven. Hier ligt een taak weg voor de ‘Unie van de Vrijzinnigheid’. Elk van de aangesloten organisaties moet nu van zich laten horen. Dat kan door zich achter de slogan ‘Je suis Charlie’ te plaatsen. Die slogan is meer dan de herinnering aan het tragisch gebeuren van 7-01-2015, het is een kernachtige nieuwe uitdrukking van het belang van de vrije meningsuiting.

Wat moeten we nog meer krijgen om wakker te schieten en te beseffen dat onze vrije meningsuiting in de verdrukking staat?

Mathieu Snykers Dr.sc.

Auteur van o.m. ‘De verborgen mechanismen van ons bestaan’ en ‘De zoektocht naar onszelf’.

3 reacties

Opgeslagen onder Actueel, Cultuur, Lezersbrief, Religie, Vrijzinnigheid

Ken jij het woord ‘Vlamigrant’?

ILT15_folder_02 kopie-page-001 ILT15_folder_02 kopie-page-002

Ken jij het woord ‘Vlamigrant’? Nee? Dan moet je zeker Interlitratour bijwonen, een literair en intercultureel parcours met een programma op verschillende podia in Brussel.

Denk maar aan Geert Van Istendael – 3 vrouwen in een ander land – dichters uit Koerdistan, Anatolië, Mesopotamië en België – Vlamigrant (over emigratie van Belgen vroeger en nu) – een interculturele gerechten carrousel – voorlezen uit kinderboeken in verschillende talen – een literaire speeddate met je favoriete boek – …

Hou verschillende dagen in februari alvast vrij in je agenda!

En bekijk hier het programma in pdf.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteit, Cultuur, Interculturalisme, Literatuur, Vermeylenfonds

Het Vermeylenfonds staakt vandaag

testbeeld

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Boekvoorstelling ‘Het verloren koninkrijk’ van en door Els Witte

witte 2

Boekvoorstelling door de auteur zelf!

Zondag 30 november 2014, 11.00 uur
Café De Geus, Kantienberg 9, 9000 Gent
Gratis inkom

De gerenommeerde historica Els Witte gaat op ontdekkingstocht
naar de wortels van het orangisme. Uit nauwelijks onderzochte
archieven haalde zij veelzeggende correspondentie, die vaak in
geheimschrift was opgesteld. Aan de hand van die bronnen weet
Witte een uniek en rijkgeschakeerd beeld te schetsen van de
orangistische organisaties, gedragscodes en strategieën. Ook werpt
zij een licht op de druk beoefende Oranjecultus, die nog lang niet is
doodgebloed.

Organisatie: Boekhandel Walry, Masereelfonds en Vermeylenfonds

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteit, Europa, Geschiedenis, Literatuur

Milady! Waar vrouwenrechten echt over gaan

milady

PANELGESPREK

Waar vrouwenrechten echt over gaan, een panelgesprek met onder meer:

  • Etienne Vermeersch, emeritus hoogleraar wijsbegeerte
  • Gie Goris, hoofredacteur van MO* Magazine
  • Meyrem Almaci, federaal parlements lid
  • Vicky Claeys, regionaal directeur van International Planned Parenthood Federation European Network
  • Patsy Sörensen, mensenrechtenactiviste en directeur van Payoke
  • Sultan Balli, psychologie

OVER HET BOEK

“Vrijheid kan pas worden bereikt als vrouwen geëmancipeerd zijn van alle vormen van onderdrukking.” – Nelson Mandela

Vrouwenrechten. Het is een thema dat helaas nog altijd brandend actueel is. Overal ter wereld zijn vrouwen het slachtoffer van tal van vormen van discriminatie en van ongelijkheid, zowel in hun beroepsleven als op familiaal, sociaal of politiek vlak. De rechten waarvoor vrouwen wereldwijd vechten, zijn dan ook erg uiteenlopend.

In 1994 gaf de internationale gemeenschap tijdens de Conferentie van Caïro het startsein om de strijd voor betere vrouwenrechten op te voeren. Twintig jaar later maken Marleen Temmerman en Tine Maenhout een stand van zaken op en vertellen waar vrouwenrechten nu eigenlijk echt over gaan.

Journaliste Tine Maenhout trok naar het opvangcentrum voor slachtoffers van geweld van Marleen Temmerman in Kenia. De verhalen die ze daar optekende, vormden de basis voor een zoektocht naar de historische en culturele wortels die aan de grondslag liggen van geweld tegen vrouwen. Want vrouwenrechten zijn een stuk complexer dan ze op het eerste gezicht lijken. Pas als die complexiteit ten volle wordt onderkend, kunnen er echt stappen vooruit gezet worden. Aan de hand van gesprekken met vooraanstaande experts proberen Tine en Marleen daarom het begrip ‘vrouwenrechten’ verder scherp te stellen.

Het resultaat van hun zoektocht is een boeiend samengaan van verhalen, stemmen en tegenstemmen, meningen en discours over de vele verschillende facetten van vrouwenrechten wereldwijd.

Met bijdragen van Meyrem Almaci, Sultan Balli, Eva Brems, Marleen Bosmans, Vicky Claeys, Renaat Devisch, Dirk De Wachter, Gie Goris, Peter Gichangi, Peter Piot, Patsy Sörensen, Miet Smet, Koen Stroeken, Etienne Vermeersch en Rudi Vranckx.

MARLEEN TEMMERMAN

Professor dr. Marleen Temmerman (Eksaarde) is hoofd van het departement voor Reproductieve Gezondheid en Onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze is als gynaecoloog werkzaam in Kenia en is een jarenlange voortrekker in de strijd om gelijke rechten voor vrouwen.

TINE MAENHOUT

Tine Maenhout (Antwerpen) is journaliste.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteit, Actueel, Cultuur, Debat, Ethiek, Feminisme, Humanisme, Literatuur

I am hurt

UitnodigingIAH-metpleister

‘I AM HURT’ meeting ‘Kunst in de wachtruimte’ onder peterschap van Prof. Dr Dirk De Wachter

Op zaterdag 13 december 2014 organiseert DAVID vzw de vierde editie van de ‘I AM HURT’ -meeting. Het wordt een actieve ontmoeting in de Zebrastraat te Gent, met kunstenaars en artsen uit diverse disciplines over het thema ‘Kunst in de wachtruimte’. Discussies en workshops zullen gaan over hoe kunst in de medische praktijk een vorm van herstel kan zijn en welke soort kunst daar in onderzoek het meest geschikt voor blijkt te zijn.

Het uitgangspunt van het ‘I AM HURT’ project is dat mensen met fysieke en psychische problemen zich al te vaak in de marge bevinden, zoals ook vele kunstenaars en aanverwanten. ‘Kunst in de wachtruimte’ wordt zoals de voorbije meetings van DAVID vzw een innoverend platform voor kritiek, debat  en actie. Vorig jaar was Jan Hoet headliner en peetvader van de derde editie van de meeting. Dit jaar krijgt DAVID vzw de steun van Prof. Dr. Dirk De Wachter.

Deze editie is een panel samengesteld vanuit de ziekenhuissector dat een visie brengt op kunst in de zorg en op kunst in de wachtruimte. Dr. Marc Brosens , oncoloog –radiotherapeut is dit jaar een van de panelleden. Vorig jaar stond hij op in de zaal na het debat en zei: “Ik heb bewust kunst in mijn bestralingsruimte hangen en vraag me af welk psychologisch effect dit heeft op mijn patiënten”. Vandaar ligt de focus dit jaar op casestudies uit binnen – en buitenland om het pleidooi voor ‘Kunst in wachtruimte’ te onderbouwen. Andere reeds bevestigde namen zijn psychologe Charlotte De Groote, auteur van het boek ‘Kunstpsychologie’, psychiater dr. Marc Calmeyn uit het psychiatrisch ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw Brugge en geurkunstenaar Peter De Cupere. Om ons onderzoek naar het belang van kunst in de zorg tevens internationaal te situeren zal vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum (NL) Sandrine van Noort erbij zijn. Zij is adviseur kunstzaken en curator van de tentoonstellingen in de Galerie LUMC, die een van de grootste fotografiecollecties van ziekenhuizen beheert. Curator Christophe De Jaeger, werkzaam in Bozar als artistiek leider fotografie zal het debat modereren.

DAVID vzw presenteert een aldus een stevig dagprogramma met op zichzelf staande dagdelen. In de voormiddag is er het debat en in de namiddag kunnen deelnemers aan de lijve de invloed ervaren van een workshop uit ons keuzeprogramma. Tijdens de workshops zal filosoof Alex Klijn de ‘intellectuele’ speeddating begeleiden. Merlin Spie is kunstenares en zal ons laten kennismaken met haar performancekunst vanuit extreme fysieke uitdagingen. Het publiek krijgt tevens de kans om het effect van de ‘I AM HEARD’ workshop door DAVID vzw ontwikkeld voor de afdeling hemodialyse van het AZ Maria Middelares, zelf te ondervinden. Niet te missen dus.

De folder van de meeting vindt u hier

DAVID vzw – Platform voor kunst en reflectie
Phoenixstraat 148
9000 Gent
Website: www.david-vzw.be

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteit, Actueel, Debat, Ethiek, Humanisme, Literatuur

Vrouwen en vrijzinnigheid

vrouwen & vrijzinnigheid gecomprimeerd

De strijd voor vrouwenrechten is een strijd die nog lang niet gestreden is. Door het thema vrouwenemancipatie nadrukkelijk onder de aandacht te brengen maken we onze solidariteit met alle onderdrukte vrouwen kenbaar. De Vilvoordse vrijzinnige gemeenschap nodigt daarom op zaterdag 15 november twee sterke dames uit om te vertellen over hun inzet voor vrouw en maatschappij.

Lydia Chagoll kreeg dit jaar de Prijs voor de Democratie voor haar werk als documentairemaakster. “De jury bekroont Lydia Chagoll voor haar onvermoeibare inzet voor een beter wereld,” aldus de jury. In haar meest recente documentaire Ma Bister onderzoekt zij de vervolging van Roma en Sinti en trekt zij parallellen met onze huidige samenleving.

Lydia Deveen-De Pauw, voormalig senator & staatssecretaris voor het Brussels Gewest, is nog steeds een overtuigd feministe. Het werd haar met de paplepel ingegeven. “Ik ben in een bevoorrecht milieu grootgebracht,” zegt ze. “Mijn moeder en alle vrouwen in mijn familie werkten buitenshuis, feministen avant-la-lettre.”

Viona Westra leidt het gesprek in goede banen.

Na het gesprek (en een korte koffiepauze) vertonen we de documentaire Ma Bister van Lydia Chagoll.
Gratis, maar graag inschrijven via: 02/253.23.71, 0474/420633 of Daniela.Martin@skynet.be

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteit, Actueel, Cultuur, Ethiek, Feminisme, Geschiedenis, Humanisme