Tagarchief: Geuzenhuis

‘Beschermers’ vrije meningsuiting kortwieken vrijzinnigheid

Open brief aan de Oost-Vlaamse provincieraad

In de nasleep van de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo waren Vlaamse politici er als de kippen bij om zich te profileren en op te werpen als beschermers van de vrije en open samenleving, de vrije meningsuiting en de idealen van de Verlichting. Daar is op zich natuurlijk niets mis mee, maar laat ons eens bekijken hoe zich de lippendienst aan die waarden en idealen vertaalt in de praktijk, op het niveau van de Oost-Vlaamse provincie. Het eerste woord dat in ons opkomt is dan: hypocriet.

Want welk besluit nam de provincieraad onlangs ten aanzien van de vrijzinnig-humanistische gemeenschap, een levensbeschouwing die altijd net deze waarden – die nu zogezegd zo zwaar onder druk staan – verdedigd en uitgedragen heeft? De provincieraad besliste op 3 september 2014 om de subsidies aan de vrijzinnige gemeenschap in Oost-Vlaanderen met een derde te verminderen, dit op voordracht van de deputatie.

Door de vrijzinnige verenigingen zonder pardon in hun portemonnee te knijpen wordt de vrijzinnigheid ernstig in haar werking beknot. We verliezen immers een derde van onze werkingsmiddelen, waarmee we lokale projecten uitbouwen en in de samenleving een verschil proberen te maken. Belangrijke projecten moeten we nu inkrimpen – waardoor zowel hun uitstraling als hun bereik zal worden gedecimeerd – en andere initiatieven zullen we noodgedwongen moeten schrappen. Hierdoor wordt de Vrijzinnige Morele Dienstverlening, zoals de wet het voorziet, in haar dienstbetoon aan de bevolking gehinderd en beperkt. Men mag hierbij niet vergeten dat de vrijzinnigheid, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Kerkfabrieken, niet kan rekenen op een belangrijke financiële ondersteuning vanwege de Steden en Gemeenten om hun tekorten aan te vullen.

Om deze maatregel te verdedigen schrok de deputatie er bovendien niet voor terug om een inhoudelijk oordeel te vellen over sommige projecten en structurele aspecten van de vrijzinnige werking. Er komt dus nog een tweede woord in ons op: onwettig. Zo’n oordeel komt namelijk enkel toe aan de Centrale Vrijzinnige Raad. Andere inmenging is wettelijk niet geoorloofd. De provincieraad of een gedeputeerde heeft zich niet uit te spreken over het inhoudelijke aspect van de vrijzinnige gedachte, om via een inhoudelijk oordeel een financiële maatregel te vorderen die de hele vrijzinnige gemeenschap treft.

Het is dus niet overdreven te stellen dat wat voor de vrijzinnig humanisten de kern en essentie van hun levensbeschouwing vormt – het kritisch denken, het respect voor de medemens en de mensenrechten, vrijheid van godsdienst en meningsuiting, vrijheid van pers en van onderzoek – nu onbeschaamd wordt aangetast door een duidelijke politiek-ideologische stellingname, onder het mom van een besparingsmaatregel. Want het resultaat van deze beslissing mag duidelijk zijn: de vrijzinnigheid kortwieken en vleugellam maken.

Een derde woord dat ons voor de geest staat in deze zaak, is discriminatie. Uit goede bron hebben we namelijk moeten vernemen dat de besparing van 30% op onze werkingsmiddelen anders wordt geïnterpreteerd als het over de erediensten gaat. In een interne nota van de deputatie werd bepaald dat de confessionele gemeenschap voor 30% eigen inkomsten moet bewijzen, wat natuurlijk een heel andere benadering is en geen mes zet in de werkingsmiddelen. Deze eigen inkomsten worden al lang door onze organisaties gerealiseerd door de budgetten als een goede huisvader te beheren. Bovendien vernamen we in een schrijven van minister Bourgeois dat twee erediensten een afwijking van deze maatregel hebben gekregen. Pure discriminatie dus!

Deze maatregel is niet alleen onwettig, maar schendt hierdoor het principe van de scheiding tussen Kerk en Staat en tast de gelijkberechtiging van de levensbeschouwingen in ernstige mate aan. Wij verwijzen hierbij graag naar de grondwet die de vrijheid van erediensten regelt én naar de Wet van 21 juni 2002 over de erkenning van de Vrijzinnigheid en de verplichting van de provincie inzake subsidiëring van de Instelling voor Morele Dienstverlening.

Aangezien wij het besluit van de provincieraad van 3 september 2014 beschouwen als een aantasting van de vrijheid van levensbeschouwing en een aanval op de vrijzinnige gemeenschap, werd er een procedure voor de Raad van State ingezet om deze maatregel nietig te verklaren.

Met vrijzinnige groeten,

Sven Jacobs, voorzitter VC Geuzenhuis; Fred Braeckman, hoofdredacteur De Geus; prof. dr. Koen Goethals, algemeen voorzitter Vermeylenfonds; Ellen Buntinx, directeur Willemsfonds; prof. dr. Johan Braeckman, voorzitter Fonds Lucien De Coninck; Christine Moulaert, voorzitter Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging Oost-Vlaanderen; Charlotte Delaruelle, voorzitter Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging Gent; Raoul Van Mol, voorzitter Gentse Grijze Geuzen; Nico Burssens, voorzitter Comité Feest Vrijzinnige Jeugd Gent; Ginette Cretel, voorzitter Feniks; Geert Boxstael, voorzitter Uitstraling Permanente Vorming afdeling Gent; Wim Taels, directeur De Cocon vzw.

Advertenties

1 reactie

Opgeslagen onder Activiteit, Cultuur, Ethiek, Humanisme, Vrijzinnigheid

actie voor een èchte uitbreiding van de euthanasiewet!

Pamflet uitbreiding euthanasiewet

Wij voeren actie op vrijdag 20 december 2013. Om 12u vertrekken wij in stoet vanuit het Gentse Geuzenhuis richting Zuid (parcours: Sint-Pietersplein – Sint-Pietersnieuwsstraat – Lammerstraat – Woodrow Wilsonplein). Ter plaatse verzorgen wij een infostand waar mensen terecht kunnen voor informatie rond deze wet, over de wilsverklaring enzovoorts. Ook delen wij onderstaand pamflet uit. De stand wordt gesloten om 17u.

Iedereen die mee wil stappen om 12u is welkom aan het Geuzenhuis! Hoe meer volk, hoe meer onze actie in het oog springt. Ook mensen die een bezoekje willen brengen aan onze stand zijn uiteraard van harte welkom.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteit, Actueel, Ethiek, Humanisme, Politiek, Vrijzinnigheid

Lezing door Rudolf Boehm

boehm

 

‘Karl Marx. Mijn laatste lezing?’

Geeft de 85-jarige filosoof Rudolf Boehm zijn laatste lezing? Dat weet niemand – ook hij zelf niet! Maar Boehm geeft wel zijn ‘laatste lezing’, zijn (tot hiertoe) laatste interpretatie van Marx. Thematisch-inhoudelijk heeft zijn lezing als titel: “Ons aller marxisme, ons aller dwaling”. Daarin behandelt Boehm Marx’ visie op het historisch materialisme en de historische missie van het kapitalisme. Ook Marx’ meerwaardetheorie en arbeidswaardeleer worden kritisch besproken. Deze vier aspecten van Marx’ denken zijn volgens Rudolf Boehm sterk betwijfelbaar, ook al lijkt iedereen daar toch mee akkoord te gaan.

Na de lezing wordt u een drankje en een hapje aangeboden. Enkele dagen erna vindt een nabespreking plaats.

Inschrijving:

* Om organisatorische redenen is die op voorhand verplicht, liefst via e-mail: imavo.vmt@skynet.be, of desnoods telefonisch: 09/245.13.27. De inschrijving geldt maar na betaling van deelnameprijs

* Deelnameprijs, samen voor lezing en nabespreking: 5 € / 3 € (voor leden Masereelfonds, Vermeylenfonds, studenten, werklozen, …). Op voorhand te storten op rekening

IBAN: BE35 0010 5791 4837
BIC: GEBABEBB
van IMAVO, Kazernestraat 33 te 1000 Brussel
met vermelding: “Lezing Rudolf Boehm”

Lezing:

Datum: donderdag 21 november 2013 vanaf 19u30 tot 22u
Plaats: Geuzenhuis, Kantienberg 9 te 9000 Gent

Nabespreking:

Datum: vrijdag 29 november 2013 vanaf 19u30 tot 22u
Plaats: Masereelhuis, Sint-Jansvest 7 te 9000 Gent

Inlichtingen: imavo.vmt@skynet.be (of telefonisch: 09/245.13.27)

Deze lezing is een samenwerking van IMAVO, Masereelfonds en Vermeylenfonds, met steun van Imd Oost-Vlaanderen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteit, Debat, Economie, Geschiedenis, Politiek, Socialisme, Vermeylenfonds