Tagarchief: omroep

Geef Lichtpunt een toekomst! Lees de open brief aan Sven Gatz

lichtpunt

OPEN BRIEF AAN MINISTER VAN MEDIA SVEN GATZ

“Geef de levensbeschouwelijke omroepen een toekomst”

De levensbeschouwelijke radio en Tv-uitzendingen zijn altijd een taak geweest van de openbare omroep in Vlaanderen, zoals in vele landen in Europa.

Deze uitzendingen werden toevertrouwd aan representatieve verenigingen van de erkende levensbeschouwingen.

Dit stelsel laat toe aan elke levensbeschouwing om  eigen accenten te leggen binnen zelfgekozen formats.

Inhoudelijk gaan zij alle uit van de positieve waarden van godsdienst en levensbeschouwing, en doen dit op een genuanceerde en evenwichtige wijze.

Op eigentijdse wijze maken de levensbeschouwelijke Tv-omroepen zelf relevante en gewaardeerde producties.

Zij doen dat op Tv in de vorm van interviews met belangrijke intellectuelen uit binnen en buitenland   (Lichtpunt en Humanistisch-Vrijzinnige Radio) , door op zoek te gaan naar mensen voor wie hun christelijke geloofsovertuiging een dragende kracht is in hun leven (ERTS,PRO,Braambos ), of door hun traditie en aspecten van hun geschiedenis in beeld te brengen (MTRO,Orthodoxie, IGU, PRO ). Het zelfde geldt voor de radio uitzendingen. Echter, zonder een substantiële inbreng van eigen middelen ( van 2 tot 5 maal de subsidiëring) , is het niet mogelijk om boeiende interviews op locatie te maken.

Dit speelt in op de verwachting die de  burger heeft van een openbare omroep in een seculiere samenleving, namelijk dat hij degelijke informatie krijgt over wat reilt en zeilt op levensbeschouwelijk vlak zodat hij zelf keuzes kan maken.

Hierbij kan aangestipt worden dat er bij het publiek een grote belangstelling is voor zingeving en dat het belang van levensbeschouwingen en godsdiensten erkend wordt door de Vlaamse Overheid in haar Verklaring van 21 maart 2014.

Dit sluit trouwens ook aan bij de EBU-verklaring over de kernwaarden van publieke mediadiensten,

die door de meeste publieke omroepen, inclusief de VRT,  wordt onderschreven.

“We aim to reach and offer our content to all segments of society, with no-one excluded.

Everyone, everywhere.
We strongly underline the importance of sharing and expressing a plurality of views and ideas. We strive to create a public sphere, in which all citizens can form their own opinions and ideas.”

Uit de kijk- en luistercijfers en de vele reacties blijkt dat de gebruikers tevreden zijn over ons aanbod.

De uitzendingen worden echter op korte en lange termijn bedreigd.

In 2015 dreigt een opgelegde inlevering van 20%, nadat in 2010 reeds 6,5% werd ingeleverd en de werkingsmiddelen niet langer geïndexeerd werden, terwijl lonen en productiekosten zijn blijven stijgen.

Dit is een regelrechte vorm van contractbreuk en brengt volgend jaar  de uitzendingen en de kwaliteit ernstig  in gevaar.

De levensbeschouwelijke omroepen vinden het ook verontrustend dat de Minister geen enkele

waardering heeft voor de vele uitzendingen, die in de geschreven pers en bij het publiek

op veel aandacht konden rekenen.

Op langere termijn stellen zich nog meer problemen, indien de Minister de erkenning niet verlengt.

Zo werden contracten afgesloten met producenten die lopen over meerdere jaren.

Deze contracten bevatten bindende clausules en hebben uiteraard financiële implicaties.

Daarbij moet vermeld  dat  levensbeschouwelijke Tv-omroepen een kleine maar belangrijke speler voor de Vlaamse audiovisuele industrie zijn, wat het VAF en Vlaamse producenten kunnen getuigen.

De grote levensbeschouwelijke Tv-omroepen zijn trouwens ook een gerespecteerde partner in Europese coproducties , wat het European Documentary Network kan bevestigen.

En tot slot  is er nog  de  tewerkstelling, de 2 grote levensbeschouwelijke omroepen hebben namelijk

een tewerkstelling van elk 5  personeelsleden  via contracten van onbepaalde duur.

Het sociaal passief omvat bij beide meer dan 100 maand vooropzeg waarvoor geen reserves konden opgebouwd worden gezien de geldende regelgeving.

Hier dreigt een heuse sociale catastrofe, indien de Minister bij sluiting niet met middelen over de brug komt.

Vandaar dat de levensbeschouwelijke omroepen unaniem oproepen om het huidige systeem na 2015  voort te zetten.

Zij beseffen dat iedereen moet besparen maar vragen met aandrang dat  de onrechtvaardige inlevering van 20%  zou worden teruggebracht  tot een niveau dat geldt voor de meeste andere gesubsidieerde sectoren.

Namens,

vzw Katholieke Televisie- en Radio-omroep (Braambos) : Toon Osaer

vzw Het Vrije Woord (Lichtpunt) : Wim Van Rompaey

vzw Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (Het Vrije Woord-radio) : Mario Van Essche

vzw Moslim Televisie- en Radio omroep (MTRO) : Mohamed Achaibi

vzw Protestantse omroep (PRO) : Antoinette Panhuis

vzw Evangelische Radio & Televisie stichting (ERTS) : Koen Celis

vzw Israëlitisch Godsdienstige Uitzendingen (IGU) : Alexandre Wajnberg

Orthodoxe Kerk in België :  Metropoliet Athenagoras Peckstadt

 

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Actueel, Cultuur, Literatuur, Vrijzinnigheid