Tagarchief: solidariteit

Tickets Manifiesta te koop! Kom ons ggo-debat bijwonen!

Het Vermeylenfonds verkoopt acht TICKETS voor MANIFIESTA volgende week zaterdag 21/9, aan tien euro/ticket. Check de website (www.manifiesta.be) voor alle info en mail naar caroline@vermeylenfonds.be

logo

En terwijl u daar bent, mag u zeker niet vergeten naar het ggo-debat te gaan dat het Vermeylenfonds samen met het Masereelfonds heeft georganiseerd.

GGO’s: ‘(on)verantwoord knutselen met eten en milieu?

Na de actie op het aardappelveld in Wetteren blijven de genetisch gemanipuleerde organismen (GGO’s) indringende vragen oproepen. Over de zware straf voor actievoerster Barbara Van Dijck, maar ook over de grond van de zaak. Dragen GGO’s wel bij aan een betere voedselproductie? Maken de gentechnologie en het patentengedoe dat erbij hoort de boeren niet nog meer afhankelijk van enkele door winst gedreven multinationals? En wat met de gevaren voor biodiversiteit en menselijke gezondheid? De kwestie wordt enkel nog actueler door de onderhandelingen over het vrijhandelsakkoord tussen de VS en EU. Want genetische manipulatie wordt algemeen toegepast in de Amerikaanse landbouw. Krijgen wij straks GGO’s op ons bord? En moeten we daar blij mee zijn?

Met: Greet Riebbels (Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek), Godelieve Gheysen (Ugent), Barbara Van Dijck, Luc Van Krunkelsven, Alma De Walsche (moderator)

ggo's

Barbara Van Dyck- Waakzame activiste in de ogen van velen, vandaal en bendeleidster in de ogen van het gerecht?

Op 29 mei voerde de Field Liberation Movement in Wetteren actie tegen een proefveld met genetisch gewijzigde aardappelen. De reactie van de politieke, wetenschappelijke en media-wereld was enorm. Na een kort gesprek werd Barbara Van Dyck, die als woordvoerster was opgetreden voor de actievoerders, op staande voet ontslagen door de KUL. Het platform ter ondersteuning van Barbara Van Dyck werd in 2011 genomineerd voor de prijs Solidair. Informatie over het ‘patattenproces’ kan u lezen in de krant Solidair: “Patattenproces criminaliseert activisme”

Dit debat wordt georganiseerd door

Logo Masereelfonds

August Vermeylenfonds

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteit, Actueel, Debat, Ecologie, Economie, Ethiek, Europa, Politiek

Een nieuwe progressieve denktank, METIS

vermeylen22

“Dit althans weten we zeker: de wereld zal na deze oorlog een gans andere aanschijn hebben. Het zij me toegestaan te geloven, dat uit reactie tegen de totalitaire Moloch-Staat, de enkele mens weer tot zijn recht zal komen, met die behoorlijke maat van zelfbeschikking en vrije beweging, die de vorming van een echte elite onder alle standen mogelijk maakt; en dat tevens de onafzienbare wereldnood, de heling van wonden die niemand gespaard bleven, een sterk gevoel van onderling hulpbetoon, voor saamhorigheid zal gebieden; zoals geen natie nog op absolute oppermacht zal kunnen bogen, en kleine landen zich min of meer bij ruimere gebieden moeten aansluiten, zo zal ook het ongebreideld individualisme wegzinken met het kapitalistische stelsel en zijn liberale economie”.

August Vermeylen, De taak, 1945.

De taak schreef August Vermeylen kort voor zijn dood als een soort testament, en op basis hiervan werd het Vermeylenfonds opgericht. De boodschappen die Vermeylen meegeeft in deze taak zijn nog brandend actueel en er blijft veel werk aan de winkel voor wie het, zoals Vermeylen, met deze samenleving goed voor heeft.

Het sociaaldemocratische gedachtegoed doet het de laatste jaren in Vlaanderen niet goed, de verkiezingsuitslagen tonen dat aan. Deze beweging naar rechts zien we bij uitbreiding in heel Europa de kop opsteken.

Zelfs de financiële crisis en de daaropvolgende Europese malaise hebben de koers in het denken niet gewijzigd. Het liberaal-conservatieve discours beheerst nog steeds het debat. Technocratische oplossingen worden als wondermiddelen aangereikt om de economie nieuw leven in te blazen. Deze liggen in de lijn van wat het IMF en de Wereldbank al sinds de jaren ’80 verkondigen (de zgn. Washington Consensus) en neemt de Europese Commissie gretig over: begrotingsdiscipline, met zware boetes voor wie niet luistert, privatiseringen, afslanking van de overheid, liberalisering van de arbeidsmarkt… Ook politieke partijen, academici en denktanks scharen zich veelvuldig achter deze “ultieme reddingsoperatie”. Maar de praktijk blijkt minder rooskleurig.

In een aantal landen resulteren deze neoliberale recepten in drama’s en sociale bloedbaden. En nog straffer is dat zich daardoor al nieuwe financiële en economische uitdagingen aanbieden, die dan weer aanleiding geven tot dezelfde maatregelen en wellicht op lange termijn tot de economische woestenij zullen leiden.

Het August Vermeylenfonds en de Stichting Gerrit Kreveld konden deze ontwikkelingen niet langer negeren. Er was nood aan een nieuw initiatief dat alternatieve antwoorden biedt op de sociaaleconomische en maatschappelijke uitdagingen. De huidige, Europese besparingspolitiek en verdere liberalisering zijn niet de enige weg, zoals het wel eens voorgesteld wordt.

Het August Vermeylenfonds is één van de vijf cultuurfondsen van Vlaanderen, die zich als socio- culturele vereniging richt tot zijn leden en die de taak van August Vermeylen verder probeert te zetten. De denktank Metis betekent voor deze organisatie een herbronning die er toe moet leiden dat er in haar dagelijkse werking nieuwe thema’s worden aangereikt. Het Vermeylenfonds kleurt daarmee buiten de lijntjes van het socio- cultureel werk.

De Gerrit Kreveld Stichting is geen ledenorganisatie zoals het Vermeylenfonds; het is een centrum voor bezinning, studie en initiatieven die het sociaal- democratisch gedachtegoed ondersteunen. Naast de bestaande activiteiten zoals de uitgave van het Tijdschrift Samenleving en Politiek, de publicatie van het jaarboek “ Belgian Society and politics” en de organisatie van studies en colloquia richt het centrum dit nieuw initiatief mee op, een initiatief dat kan wegen op het publieke debat. Daarmee gaat de Kreveld stichting verder in op haar bestaansreden en doelstellingen.

Beide organisaties bundelden hun krachten en richtten samen een denktank op. Zo werd Metis geboren en staat het Instituut hopelijk aan de start van een lange carrière.

MetisLogo_RGB_web

 

Zeus’ schrandere eega

‘Metis’ is afkomstig uit de Griekse mythologie. Ze behoort tot het oudere Griekse pantheon en was de eerste echtgenote van Zeus. Omdat zij zeer machtige nakomelingen ter wereld zou brengen, werd Zeus bang en slokte hij haar op. Maar ze was al zwanger, en zo werd Athena uit het hoofd van Zeus geboren.

Metis staat voor schranderheid, zowel in de zin van wijsheid als van het praktische verstand, gericht op toepassingen. Nadenken en met het resultaat daarvan aan de slag gaan. Een geschikte naam voor de denktank omdat zij wil dromen en onbegrensd durven nadenken over een betere samenleving, maar ook haalbare voorstellen doen.

Metis stelt solidariteit, gelijke kansen en duurzaamheid als uitgangspunten voorop en geeft deze doelstellingen vorm door goed onderbouwde analyses en beleidsadviezen. De denktank zal aanwezig zijn in de media en fora waar het maatschappelijk debat gevoerd wordt. Via scherpe analyses ontwikkelt ze innovatieve beleidsconcepten en krachtige argumentatiekaders voor een progressieve aanpak.

Denktank met eigen smoel

Metis wil meer welvaart, meer economische groei, maar ook de baten van die welvaart toegankelijk maken voor iedereen. Ze wil een solidaire maatschappij, waarin ongelijkheid bestreden wordt. Ze wil ook kwalitatieve en duurzame groei. Voorstellen voor onze sociaaleconomische huishouding zullen aan deze criteria getoetst worden. Economische groei is nodig om de solidariteit te bestendigen en om middelen te genereren voor een snellere omschakeling naar een groene economie.

Toch staat economische groei niet steeds op de eerste plaats, maar is die verweven met alle andere doelstellingen.

Metis wil ook een overheid die marktregulerend optreedt. Metis meent dat een sociaal gecorrigeerde markteconomie niet de perfecte maar wel de beste manier is om tot een samenleving met zoveel mogelijk welvaart, vrijheid en gelijkheid te komen. Een dergelijke samenleving is in ieders belang.

Metis maakt ideologische keuzes, maar is niet doctrinair. Ideeën worden op hun verdiensten getoetst, taboes overboord gegooid. Als onafhankelijke denktank dient zij geen politieke evenwichten of machtsstructuren. Zo staat de rol van de overheid niet vast, evenmin als die van de markt. Er zijn beperkingen aan de vermarkting, maar evenzeer zijn er activiteiten die de markt efficiënter kan invullen dan de overheid.

Metis toetst haar voorstellen aan het criterium van duurzaamheid en van solidariteit. Zoveel mogelijk welvaart en geluk voor iedereen, nu en in de toekomst. Daarom zal Metis een sterk Europees model voor meer welvaart helpen uittekenen en verdedigen.

En we eindigen met Vermeylen, uit De Taak, 1945:

“De veroveringen van de techniek hebben nu de voorwaarden geschapen tot een gemakkelijker bestaan voor allen, de rede drijft naar het eindelijke doel, dat tenslotte van ethische aard is; eenieder de mogelijkheid te geven, zover zijn natuur het toelaat een “mens” te zijn, in de volledigste en edelste betekenis”

Dany Vandenbossche
Algemeen voorzitter van het Vermeylenfonds

 

2 reacties

Opgeslagen onder Activiteit, Actueel, Cultuur, Debat, Ecologie, Economie, Ethiek, Europa, Interculturalisme, Metis, Politiek, Socialisme, Vermeylenfonds

Een moraal zonder god. Ethiek van de complexe actualiteit (hoofdstukken 6 en 7)

Lees nu hoofdstukken 6 en 7 van “Een moraal zonder god. Ethiek van de complexe actualiteit”, door Frank Roels, op onderstaande link:

hoofdstukken 6 – 7

VI. Naar waarden op maatschappelijk vlak: onze grote afhankelijkheid van anderen
VII. Behandel alle mensen gelijk

15 reacties

Opgeslagen onder Ethiek, Frank Roels

“Leven toevoegen aan de jaren in plaats van jaren aan het leven”

Colloquium Active Ageing vrijdag 20/04 “De jeugd van tegenwoordig” Vlaams Parlement

Het is eens wat anders om een dagje door te brengen in het Vlaams Parlement. Er hing een zeer welkome sfeer. Deze was mede de verdienste van de charmante gastvrouw, Annabelle Van Nieuwenhuyse, die ons met warme stem verwelkomde op dit congres over de jeugd van tegenwoordig.

Zaal de Schelp

De slaapbeestjes verdwenen snel door onbeperkte koffiestroom, verzorgd door de parate dames in Vlaams-Parlementsuniform. Al moet ik toch vooral de gastvrouw danken voor de gemoedelijke start van de ochtend. Een presentatrice met présence, bekend van de openbare omroep alsook het gezicht van TV Brussel, loodste ons doorheen het programma.

Présentatrice met présence
Annabelle Van Nieuwenhuyse

De dagorde begon met een welkomstwoord van Dhr. Jan Peumans, die ons de accommodatie van het Vlaams Parlement in volle glorie ter beschikking stelde. Ik kon me niet van de gedachte ontdoen dat de geüniformeerde dames komende woensdag ook de mannen en vrouwen die zetelen in het Vlaams Parlement, over alle ideologische grenzen heen, van koffie zullen voorzien. Zo ook aan Dhr. Peumans die ons, ook al zijn we niet van hetzelfde gedacht, meer dan behoorlijk ontving. Waarvoor dank. De locatie in acht genomen kan ik niet anders dan de opvallend gele vlag in mijn gezichtsveld negeren en de positieve indruk van de architectuur te laten overheersen. Met respect gaf voorzitter Peumans het woord door aan zijn ‘ouderenprofessor’ Dominique Verté. Want ook de gemeente Riemst, waar Dhr. Peumans zijn honk staat, werd doorgelicht i.k.v. het ouderenbehoeftenonderzoek.

Dominique Verté zette in enkele zinnen het belang van intergenerationele solidariteit in de verf. Professor Verté voert al jaren een uitgebreid onderzoek in steden en gemeenten naar ouderen en hun behoeften, noden, kwaliteiten en risico’s. Het toeval wil dat net vandaag de resultaten van Liesbeth De Donder, rechterhand van Prof. Verté,  over de erbarmelijke woonomstandigheden van sommige ouderen voorpaginanieuws zijn van mijn gratis Metro.  Deze ligt nu stil en doorlezen in mijn handtas na de rush, eigen aan de ochtendtrein, richting Brussel.
Tot zover de inleidende sprekers waarvan me toch het meeste de lapsus bijblijft van de laatste m.b.t. de onontbeerlijkheid van solidariteit tussen gemeenschappen… euh… generaties!

Uit de aankondiging van Mevr. Van Nieuwenhuyse konden we opmaken dat op vlak van ageing studies volgende spreker, Chris Phillipson (Keele University) niet van de minste is.

Prof. Dr Chris Phillipson
van Keele University

Dr. Phillipsons stelde de resultaten van een Europese vergelijkende studie voor waaruit ik enkele frapante resultaten heb onthouden. Het blijkt dat een gemiddelde Duitser na zijn pensioenleeftijd slechts 6 van ziekte gevrijwaarde jaren over heeft, dit in groot contrast met Zweden waar men gemiddeld kan uitkijken naar een periode van 14 gezonde jaren. Europese topvrouw Merkel mag dan uitpakken met een ijzersterk Duitsland, deze en vele andere voorbeelden (o.a. lonen van 6€/u, nepstatuten en een actieve bevolking die leeft onder de armoedegrens) tonen de scheuren in het Duitse systeem.Terug naar eigen land, want ook België komt niet al te fraai uit dit onderzoek. 43% van de 65-plussers in ons land kan zich niet één week jaarlijkse vakantie permitteren. Een goeie professor goochelt niet met cijfers zonder daar ook beleidsinitiatieven aan te koppelen die een kentering kunnen betekenen mocht er degelijk op worden ingezet. Waaronder de niet te miskennen opdracht van de universiteiten om te erkennen dat kwaliteitsvol ouder worden ook betekent dat men geen ouderen uitsluit van postgraduate opleidingen. We hebben dringend een strategie nodig om Europese universiteiten aan te sporen ouderen te aanvaarden en te stimuleren om opleidingen te volgen.

Prof. Alan Hatton-Yeo
Chief executive of the Beth Johnson Foundation

De volgende spreker, Prof. Alan Hatton-Yeo van de Beth Johnson Foundation is geen groot voorstander van cijfers maar een man van de praktijk en dat is de reden waarom hij hier in Brussel voor ons staat. De Beth Johnson Foundation doet tal van projecten waarin generaties d.m.v. hun specifieke kwaliteiten dichter naar elkaar toe groeien, wat onontbeerlijk is voor sociale verbetering op alle vlakken. Zo is er een project waarbij tienermoeders kennis over het opvoeden opdoen van oudere vrouwen die reeds kinderen hebben grootgebracht.

Wat ik uit deze uiteenzetting vooral onthoud, is dat ouder worden begint bij de geboorte en alle leeftijdscategorieën aanbelangt. Een mooi voorbeeld van intergenerationele solidariteit is het systeem waarbij een middelbare schoolstudent uit de hogere jaren meter-/peterschap opneemt voor een 11-jarig kind dat start in het eerste jaar. Ook later kan dit meter- /peterschap de ‘angst’ voor het ouder worden opvangen.

Dr. Tinie Kardol
Chair Active Ageing, VUB

Tinie Kardol, Nederlandse prof die aan de VUB samenwerkt met BAS (Belgian Ageing Studies, medeorganisator van dit congres), is de laatste spreker van de dag om na de lunch over te gaan tot de workshops. De wereld van de ageing studies is aan de top blijkbaar ook een mannenwereld. De naam Tinie had ons enigszins op een verkeerd spoor gezet en in de deelnemerslijst werd hij dan ook als vrouw gecategoriseerd. Waarvoor onze excuses. De titel van dit stuk ontleen ik aan een uitspraak van Dhr. Tinie, wat mooi samenvat wat de betrachting is van de active ageing studies.

En toen was er lunch.

In de namiddag nam ik deel aan de workshop cultuur en educatie, begeleid door Tom De Mette, deskundige in ouderen en cultuurparticipatie. En tevens deskundig in het geven van een spreekbuis aan zijn deelnemers. Iedere participant kwam meerdere keren aan het woord wat de gever van de workshop toch eer aandoet en wat het uitwisselen van ervaringen al snel deed overgaan in het uitwisselen van visitekaartjes. Ook het Vermeylenfonds heeft enkele werk- en leerpunten aan te stippen als het aankomt op cultuurparticipatie van ouderen. Zo gaan onze activiteiten vooral ’s avonds door, wellicht kunnen we meer en andere mensen bereiken als we ook overdag evenementen plannen. Ons vrijwilligerswerk is zo georganiseerd dat het niet uitnodigend is voor iedereen. Er zijn zoveel kwaliteiten in het brede spectrum van wat een mens te bieden heeft, oud of jong, ziek of gezond. Het is onze taak een uitlaatklep te bieden voor talent en deze belangrijke bron van kennis terug te winnen door kansen te creëren voor iedereen. Een kleine primeur in dit verband: naar het schijnt zou onze nieuwe voorzitter Dany Vandenbossche de taak op zich hebben genomen een actuele versie te schrijven van De Taak van (het) August Vermeylen(-fonds). We wachten in spanning af.

Als afsluiter een warme oproep dit stuk aan te vullen met een woordje over het cabaret en muzikaal intermezzo door Viona Westra en Filip Verneert. De plicht riep en ik miste wellicht het mooiste en grappigste moment van de dag.     

De presentaties van Christophe Phillipson en Alan Hatan Yeo zijn te raadplegen op de website www.intergenerationeel.be alsook het verslag van de workshop van Tom De Mette.

(Fabjen Schotte; foto’s Marc De Coninck)

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Cultuur, Vermeylenfonds